Tech & Science: nowy obszar specjalizacji w warszawskim biurze Bird & Bird

01-2014

Warszawskie biuro Bird & Bird wyodrębniło w ramach oferowanych usług specjalizację Tech & Science. Ma ona zapewnić kompleksowe doradztwo przy projektach powstających na styku nauki i biznesu, wspierając projekty badawczo-rozwojowe oraz komercjalizację ich wyników. Specjalizacją kieruje Małgorzata Darowska, partner w warszawskim biurze Bird & Bird, ekspert prawa nowych technologii i własności intelektualnej, specjalizująca się w zagadnieniach transferu i komercjalizacji technologii. 

Oferta Tech & Science jest kierowana do firm wdrażających nowe technologie lub zainteresowanych ich nabyciem, do przedstawicieli środowiska naukowego, uczelni wyższych, ośrodków naukowo-badawczych, jak również do funduszy venture capital, private equity, aniołów biznesu i instytucji finansowych.

Małgorzata Darowska, inicjator pomysłu, o genezie specjalizacji Tech & Science: - Zauważamy, że uczelnie i instytuty badawcze są tylko w niewielkim zakresie dopasowane do wymagań rynku. Z kolei wiele firm nadal nie posiada wystarczającej wiedzy na temat uwarunkowań prawnych współpracy nauki i biznesu oraz możliwości eksploatacji praw własności intelektualnej. Wyniki nawet najbardziej innowacyjnych badań wciąż w małym zakresie przekładają się na rynkowe zastosowania w nowych produktach, technologiach czy usługach.

- Wiele podmiotów nie jest też przygotowanych do ekspansji zagranicznej, a dzięki innowacjom mogą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną. Kierunek ten jest intensywnie wspierany przez Rząd i spodziewamy się, że tendencja ta będzie się umacniać, między innymi dzięki możliwości pozyskiwania finansowania ze środków publicznych. – dodaje Małgorzata Darowska. 

- Bird & Bird jest światowym liderem w zakresie prawa nowych technologii i własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w tej dziedzinie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wyodrębnienie obszaru specjalizacji Tech & Science jest z jednej strony naturalną konsekwencją naszych dotychczasowych działań, a z drugiej – odpowiedzią na zapotrzebowanie firm i środowisk naukowych.– podsumowuje Darowska.

Kancelaria doradzać będzie na każdym etapie projektów badawczo-rozwojowych – od pozyskania finansowania, przez określenie zasad podziału praw, po opracowanie ścieżek komercjalizacji i obsługę procesu wdrażania wyników, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Bird & Bird doradzać będzie również w kwestiach pomocy publicznej oraz zapewniać pełną obsługę projektów PPP. Dzięki międzynarodowemu zasięgowi kancelaria będzie wspierać projekty realizowane w różnych krajach.