Przywilej profesorski szansą na rozwój polskiej innowacyjności

12-2014

Polska zaczyna odnosić coraz większe sukcesy w R&D i transferze technologii. To skutek coraz większych nakładów, odważnych projektów, zmian w organizacji i nowych rozwiązań prawnych usuwających bariery. Odpowiedzią na inercję projektów komercjalizacji prowadzonych przez uczelnie i instytuty naukowe są nowe zasady regulujące nabywanie praw własności intelektualnej do wyników prac badawczo-rozwojowych przez ich twórców, które obowiązują od 1 października 2014. Więcej>>>