Jedną z przesłanek odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest nieważność oferty na podstawie przepisów odrębnych od ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta taka podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych. Sytuacje takie nie są jednak częste. Przeczytaj artykuł, jaki ukazał się w lipcowym wydaniu "Monitora Zamowień Publicznych".

Zobacz też nasze newslettery poświęcone problematyce zamowień publicznych>>>