Przedsiębiorca sam będzie zbierał dowody dla sądu

 Arkadiusz Matusiak

12-2014

W dniu 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego. Nowe przepisy mają na celu skrócenie i przyspieszenie postępowania karnego, a w efekcie usprawnienie procedury karnej. Nowelizacja rodzi jednak nowe obowiązki dla stron, w tym dla pokrzywdzonych przedsiębiorców, w zakresie zbierania dowodów i prezentowania ich przed sądem. Pobierz materiał>>>