Nowe obowiązki dla sprzedawców i usługodawców zawierających umowy na odległość

 

12-2014

Ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r., ujednolici i doprecyzuje przepisy dotyczące umów zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość.Stanowi implementację unijnych przepisów regulujących uprawnienia konsumentów, w szczególności dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów.
 
Dzięki harmonizacji przepisów przedsiębiorcom łatwiej będzie działać na innych rynkach europejskich, gdyż zasadnicze wymogi dotyczące prowadzenia m. in. działalności e-commerce skierowanej do konsumentów będą takie same we wszystkich państwach UE. Nowe przepisy jednocześnie nakładają jednak na sprzedawców i usługodawców zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość szereg nowych obowiązków ustawowych, w szczególności odnoszących się do zakresu informacji, które muszą być przekazane konsumentowi przed zawarciem umowy. Zobacz więcej>>>