Nowe zasady informowania na temat żywności

 Izabela Kowalczuk-Pakuła, Natalia Żebrowska

12-2014

Od 13 grudnia mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie ma na celu nie tylko zebranie w jednym akcie prawnym zasad dotyczących przekazywania informacji o żywności, ale również wprowadza istotne zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach. Zastosowanie się do nowych norm jest kluczowe dla podmiotów działających na rynku spożywczym. Jeżeli bowiem dany produkt spożywczy przed wprowadzeniem do obrotu nie zostanie oznaczony w  prawidłowy sposób, to w  przypadku kontroli przedsiębiorcy mogą grozić sankcje o charakterze administracyjnym oraz odpowiedzialność na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (cywilna i karna za wykroczenie). Pobierz materiał>>