E-maile i SMS-y też będą dokumentami

12-2014

Rada Ministrów przyjęła zmiany do kodeksu cywilnego, wprowadzające m.in. definicję dokumentu i statuujące formę dokumentową czynności prawnych. Ich celem jest liberalizacja przepisów o formie czynności prawnej oraz wprowadzenie ustawowej definicji dokumentu. Zmiany te usprawnią obrót gospodarczy, przyspieszając proces zawierania umów i czyniąc go mniej sformalizowanym ze względu na brak konieczności podpisywania dokumentów. Pobierz materiał>>>