Jeśli zamawiający nie ujął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w opisie przedmiotu zamówienia, to nie może on udzielić zamówienia na sprawowanie nadzoru autorskiego w trybie z wolnej ręki.

Przeczytaj cały artykuł autorstwa mec. Moniki Kucharczyk i mec. Piotra Dynowskiego, jaki ukazał sie w piśmie "Przetargi Publiczne", czerwiec 2014

Autorzy