Cloud computing w sektorze publicznym krajów Europy Centralnej - krajobraz prawny

12-2014

Zapraszamy do lektury artykułu Macieja Gawrońskiego na temat możliwości wykorzystania usług cloud computingowych w sektorze administracji publicznej w Europie Centralnej. Tekst dotyczy modelu usługi B2G, gdzie zamawiającym jest podmiot administracji publicznej a dostawcą podmiot prywatny. Zobacz artykuł>>>