Implementacja Dyrektywy MiFID II – problematyka wdrażania i praktyki rynku

03 lutego 2016

Hotel Westin, Aleja Jana Pawła II 21, Warszawa

Prawnicy kancelarii Bird & Bird wystąpią na konferencji dla branży finansowej w dniach 3 i 4 lutego 2016 roku w Warszawie.

Wprowadzona w 2007 roku Dyrektywa MiFID w istotny sposób wpłynęła na organizację rynków instrumentów finansowych i na zasady oferowania tych instrumentów klientom. Dynamiczne zmiany, nowe technologie oraz nowe regulacje wymusiły konieczność nowelizacji funkcjonujących wymogów. Prace prowadzone obecnie w ramach organów unijnych, zmierzają do istotnej modyfikacji zasad MiFID, co w znaczący sposób wpłynie również na funkcjonowanie polskiego systemu finansowego.

Celem konferencji jest przedstawienie nowych wymogów MiFID II i MiFIR, również w kontekście aktów wykonawczych oraz ich konsekwencji prawnych dla podmiotów działających na polskim rynku.

Podczas konferencji, Sławomir Szepietowski i Marta Stanisławska z praktyki bankowości i finansów kancelarii Bird & Bird, zaprezentują uczestnikom aktualny stan prac Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz organów unijnych zmierzających do modyfikacji zasad MiFID i wdrożenia MiFID II. Nasi prawnicy opowiedzą także o nowych obowiązkach wynikających z dyrektywy MiFID dla banków.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli sektora finansowego – banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, w szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z działów prawnych, compliance oraz finansowych.

Więcej informacji na stronie organizatora>>>