Bird & Bird i KIG zapraszają na konferencję "Jak zwiększyć efektywność przetargów publicznych?"

10 grudnia 2013

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, która zainauguruje debatę nad stworzeniem przyjaznego dla przedsiębiorców prawa zamówień publicznych. Wydarzenie da początek pracom nad stworzeniem platformy, w ramach której wypracowane zostaną propozycje rozwiązań prawnych znoszących bariery systemu zamówień publicznych. Do udziału w dyskusji zapraszamy przedsiębiorców, polityków i ekonomistów. Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2013 r. w Warszawie. Bird & Bird jest partnerem merytorycznym przedsięwzięcia.

W trakcie konferencji omówione zostaną najczęściej wskazywane przez przedsiębiorców bariery, ale również projekty nowelizacji prawa zamówień publicznych będące w toku prac sejmowych i konsultacji społecznych. Z ramienia Bird & Bird swoje wystąpienia przedstawią:Konrad Opalski, z zespołu prawa zamówień publicznych w warszawskim biurze Bird & Bird oraz Guido Bormann z biura Bird & Bird w Düsseldorfie, specjalizujący się w prawie zamówień publicznych na poziomie krajowym i regionalnym, z doświadczeniem w obsłudze największych projektów infrastrukturalnych w branży telekomunikacyjnej i IT. Nasi eksperci ocenią systemy PZP w Europie na przykładzie Niemiec. Głos podsumowujący oraz rekomendacje w zakresie dalszych zmian w PZP przedstawi Maciej Gawroński, partner zarządzający w warszawskim biurze Bird & Bird.

W wydarzeniu wezmą udział m.in. Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Adam Szejnfeld - poseł na Sejm RP, Jacek Sadowy – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Paweł Trojan – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Ewa Wiktorowska – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Podobnie jak w przypadku dotychczas organizowanych konferencji adresatami wydarzenia będą przedstawiciele sektora MŚP – właściciele i menedżerowie firm, jak również przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych.

W licznych dyskusjach zamierzamy podnieść takie zagadnienia, jak: starania o podniesienie progu, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych (nawet do kwoty 50 000 euro); większa swoboda wyboru trybu postępowania (przy usługach tzw. niepriorytetowych); upowszechnianie i stosowanie "dobrych praktyk", także zaczerpniętych z systemów państw członkowskich UE; możliwości dochodzenia przez podwykonawców swoich roszczeń bezpośrednio od zamawiających; uproszczenie sposobu opisywania przedmiotu zamówienia; propozycje zniesienia obowiązku zatrzymywania wadium przez zamawiających wykonawcom, proponowane zmiany dotyczące rażąco niskiej ceny, czy wreszcie propozycja wprowadzenia zasady stosowania dokumentów wzorcowych dla wszystkich zamawiających. W trakcie konferencji podejmiemy także próbę nakreślenia nowych, dopuszczalnych kryteriów oceny ofert adekwatnych do potrzeb zamawiających, pozwalających wybrać najkorzystniejsze rozwiązania z perspektywy ich trwałości.

Moderatorem konferencji oraz koordynatorem zespołu dedykowanego pracom nad nowymi regulacjami w zakresie zamówień publicznych będzie Konrad Opalski, ekspert z warszawskiego biura Bird & Bird. Kierowany przez niego zespół przygotuje raport o stanie polskiego PZP oraz założenia do nowej ustawy. Działania zespołu przewidziane zostały na cały rok 2014 r.

Konferencja rozpocznie się 10 grudnia br. o godzinie 10.00 w siedzibie KIG przy ul. Trębackiej 4 w sali 31.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W celu rejestracji zapraszamy na stronę www.kig.pl