Miedzynarodowe kontrakty handlowe

29 listopada 2018

11:00 CET

Hotel Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94, Warszawa

Adam Kowalczyk będzie prelegentem na warsztatach z zawierania międzynarodowych umów handlowych.

W trakcie warsztatów, zostaną omówione zarówno problemy występujące w procesach negocjacyjnych, jak i najlepsze rozwiązania w konstruowaniu umów, aby były odpowiednio zabezpieczone i gwarantowały wykonanie ich przedmiotu, jak i wypłacalność.

Drugiego dnia warsztatów, Adam Kowalczyk, partner w praktyce rozwiązywania sporów warszawskiego biura Bird & Bird, przybliży zasady rozpatrywania reklamacji, odpowie na pytania o uprawnienia kupującego, sprawdzanie dostarczonego towaru oraz poradzi, jak złożyć zawiadomienie o niezgodności towaru z umową.

Więcej informacji na stronie organizatora.