Praktyczne aspekty zwalniania pracowników

28 listopada 2018

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Barbara Klimczyk z praktyki prawa pracy poprowadzi szkolenie dla członków Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej na temat praktycznych aspektów zwalniania pracowników.

Prawidłowe przeprowadzenie procesu zakończenia współpracy z pracownikiem, od momentu podjęcia decyzji o jego zwolnieniu, do momentu faktycznego zakończenia stosunku pracy, jest niezmiernie ważne, by wyeliminować ryzyko późniejszego postępowania sądowego.

Celem szkolenia jest omówienie ryzyk związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy (m.in. podstawy, terminy, IT), co do których pracodawca musi mieć pełną świadomość w kontekście niebezpieczeństw związanych z konkretnym stanem faktycznym.

Niedopatrzenia lub zlekceważenie poszczególnych etapów procesu związanego ze zwolnieniem pracownika może okazać się dla pracodawcy nie tylko kosztowne pod względem finansowym, ale wiązać się także z utratą wizerunku.

W programie, m.in.:

  • Zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika – tzw. "dyscyplinarka"
  • Zwolnienie bez wypowiedzenia z przyczyn niezależnych od pracownika np. długotrwała choroba lub nieobecność
  • Zwolnienie za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracownika
  • Zwolnienie za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
  • Porozumienie stron

Więcej informacji na stronie organizatora.