Praktyczne aspekty zatrudniania pracowników

21 listopada 2018

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Barbara Klimczyk z praktyki prawa pracy poprowadzi dwa szkolenia dla członków Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Pierwsze z nich odbędzie się 21 listopada 2018 roku i dotyczyć będzie praktycznych aspektów zatrudniania pracowników, drugie – 28 listopada 2018 roku – na temat zwalniania pracowników.

Odpowiednie skonstruowanie umowy o pracę jest niezmiernie ważne, gdyż strony regulują w niej podstawowe kwestie związane z zatrudnieniem, m.in.: wynagrodzenie, miejsce pracy, czy możliwość wypowiedzenia umowy.

Pracodawcy powinni dostosowywać umowy z pracownikami do swoich potrzeb zamiast powielać w nich uregulowania zawarte w Kodeksie pracy. Pracodawcy zagraniczni często zaś chcą wprowadzać w umowach zapisy, które są nieskuteczne w świetle polskich regulacji prawa pracy.

Celem szkolenia jest analiza umów o pracę i omówienie, w jaki sposób powinny być skonstruowane tak, by interesy Pracodawcy były w odpowiedni sposób zabezpieczone, a obie strony usatysfakcjonowane.

W programie m.in.:

  • Rodzaje umów o pracę
  • O czym pracodawca powinien pamiętać zawierając umowę o pracę (elementy obligatoryjne)
  • Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem (np. skierowanie na badania)

Więcej informacji na stronie organizatora oraz tutaj.