Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po zmianach 1 stycznia 2018 r.

08 listopada 2017

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A

Kancelaria Bird & Bird jest partnerem merytorycznym warszatów pt."Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po zmianach 1 stycznia 2018 r.", które odbędą się 8 listopada 2017 r. w Warszawie.  

Celem niniejszego szkolenia jest przybliżenie uczestnikom ostatnich zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, Gruzji i Rosji, w Polsce. Karolina StawickaPaulina Grotkowska, Katarzyna Magnuska i Barbara Klimczyk przedstawią aktualny stan prawny zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce, omówią zmiany w zasadach wydawania zezwoleń na pracę od 1 stycznia 2018 r., zaprezentują zmiany w procedurze oświadczeniowej dot. zasad zatrudniania pracowników ze wschodu i opowiedzą o szczególnych aspektach zatrudniania cudzoziemców. Serdecznie zapraszamy na szkolenie >>>