Marcin Alberski prelegentem podczas warsztatów "Zapewnienie zgodności w aspekcie najnowszych zmian w prawie konkurencji"

28 marca 2017

Hotel Westin w Warszawie

Marcin Alberski, prawnik w międzynarodowym zespole prawa konkurencji Bird & Bird, będzie prelegentem podczas warsztatów "Zapewnienie zgodności w aspekcie najnowszych zmian w prawie konkurencji", które odbędą się w dniach 27-28 marca 2017 r. w hotelu Westin w Warszawie.

Z początkiem 2017 roku weszła w życie ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która implementuje Dyrektywę Private Enforcement w Polsce. Ustawa wprowadza nowe rozwiązania odnośnie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Z uwagi na nadchodzące zmiany, zapewnienie zgodności w prawie konkurencji stanowić będzie duże wyzwanie dla przedsiębiorców.

W trakcie spotkania, Marcin Alberski zaprezentuje case study dotyczące działania przedsiębiorcy podejmowane w celu wyjaśnienia potencjalnych naruszeń prawa konkurencji. Opowie o odpowiedzialności przedsiębiorcy za czynności podejmowane przez jego pracowników / podwykonawców, przedstawi rodzaje naruszeń podejmowanych przez pracowników lub podwykonawców przedsiębiorcy oraz sposoby wykrycia naruszeń. Omówi również kwestie postępowania wewnętrznego w celu ustalenia czy naruszenie miało miejsce oraz działania podejmowane przez przedsiębiorcę w przypadku naruszeń.

Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne są na stronie organizatora >>>