Marta Koremba i Mateusz Dubek prelegentami podczas warsztatów „Znaki graficzne, nazwy, domeny leków. Jak tworzyć i chronić w świetle zmian w prawie własności przemysłowej”

24 stycznia 2017

Regent Warsaw Hotel

Marta Koremba, counsel, szef praktyki Brand Management i Life Sciences w zespole własności intelektualnej oraz Mateusz Dubek, associate w zespole własności intelektualnej wystąpią podczas warsztatów „Znaki graficzne, nazwy, domeny leków. Jak tworzyć i chronić w świetle zmian w prawie własności przemysłowej”, które odbędą się 24 stycznia 2017 r. w Regent Warsaw Hotel.

Niedawne nowelizacje prawa własności przemysłowej stawiają przed rynkiem farmaceutycznym nowe wyzwania. Zmiany dotyczą przede wszystkim systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Nowy system sprzeciwowy zdejmuje z Urzędu Patentowego obowiązek badania podobieństwa zgłaszanego znaku do tych już zarejestrowanych. Obecnie obowiązek monitorowania, czy nie pojawia się znak podobny, spoczywa na właścicielach marek. Jeżeli zidentyfikują oni znak podobny, mają trzy miesiące na zgłoszenie sprzeciwu wobec rejestracji. Ponadto, to zgłaszający musi sprawdzić, czy podobny znak nie został już wcześniej zarejestrowany. Nowe rozwiązania uwzględniają wymogi międzynarodowe wynikające z konieczności stosowania przez Polskę m.in. postanowień Aktu genewskiego Porozumienia haskiego, dostosowania prawa krajowego do wymogów prawa unijnego oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się szczegółowo ze zmianami.

Marta Koremba i Mateusz Dubek omówią kompleksowo strategie ochrony marki w sektorze farmaceutycznym: od wyboru marki i zapewnienia jej ochrony do etapu egzekwowania praw w postępowaniach sądowych. Opowiedzą o sposobie zarządzania szerokimi portfelami praw ochronnych. Zaprezentują korzyści i ryzyko związane z wyborem określonej ścieżki dochodzenia roszczeń zarówno na etapie przedprocesowym, jak i procesowym. Przedstawią również alternatywne względem roszczeń cywilnych sposoby ochrony znaków towarowych, a także możliwe sposoby obrony w przypadku roszczeń osób trzecich.

Pozostali eksperci zajmą się m.in. problemem nazewnictwa produktów leczniczych w procedurze dopuszczenia do obrotu, praktyką w zakresie identyfikacji leków OTC i suplementów diety, ochroną domen internetowych oraz kwestiami związanymi z wyłącznością danych rejestracyjnych.

Zapraszamy do udziału w warsztatach www.cdcszkolenia.pl