Agnieszka Sagan-Jeżowska wystąpi w panelu prawnym podczas seminarium "Unijna reforma ochrony danych osobowych i jej skutki dla podmiotów działających w Polsce

16 stycznia 2017

Hotel Polonia Palace w Warszawie

Agnieszka Sagan-Jeżowska, associate w zespole ds. ochrony danych osobowych warszawskiego biura Bird&Bird będzie uczestniczyć w panelu eksperckim podczas seminarium "Unijna reforma ochrony danych osobowych i jej skutki dla podmiotów działających w Polsce", które odbędzie się 16 stycznia 2017 r. w hotelu Polonia Palace w Warszawie. Spotkanie jest organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.

Seminarium ma na celu zaprezentowanie istotnych rekomendacji w zakresie dostosowania się polskich podmiotów do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie weszło w życie, lecz będzie stosowane dopiero od 25 maja 2018 r. Dostosowanie krajowych regulacji prawnych oraz wprowadzenie odpowiednich procedur wraz z rozwiązaniami technologicznymi przez podmioty zobowiązane wiąże się ze skomplikowanym procesem. Istotnym elementem jest wskazanie na konsekwencje braku dostosowania do wymogów przewidzianych przez rozporządzenie.

Podczas spotkania podmioty publiczne i prywatne zapoznają się z aspektami prawnymi i technologicznymi związanymi z rozporządzeniem w okresie poprzedzającym stosowanie jego przepisów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu http://pulaski.pl/event/seminarium-unijna-reforma-ochrony-danych-osobowych-i-jej-skutki-dla-podmiotow-dzialajacych-w-polsce/

Jednocześnie zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych do kontaktu z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych.

Program wydarzenia