Podzielona płatność VAT, AML IV i inne zmiany prawne w 2018 r.

11 grudnia 2017

Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław

Kancelaria Bird & Bird organizuje wspólnie z Dolnośląską Izbą Gospodarczą seminarium dla przedsiębiorców dot. wybranych zmian prawnych w 2018 r.

Jakub Ziemba i Bartłomiej Sikora przedstawią kwestie dot. podzielonej płatność VAT, AML IV, szans biznesowych, jakie daje dyrektywa PSD 2 oraz zmian dla przedsiębiorców w związku z przedawnieniem roszczeń.

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.