Marta Stanisławska prelegentką podczas warsztatów dotyczących rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD II

22 lutego 2017

Hotel Westin, Warszawa

Marta Stanisławska wystąpi podczas warsztatów "Sposób wypełniania obowiązków informacyjnych przez banki – Rozporządzenie MAR i Dyrektywa MAD II", które odbędą się w dniach 22-23 lutego 2017 r. w hotelu Westin w Warszawie.

Rządowy projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw przewiduje wysokie kary administracyjne oraz karne za niewypełnianie poszczególnych obowiązków wynikających z rozporządzenia MAR – wykorzystanie informacji poufnych i dokonanie manipulacji.
Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w obrocie instrumentami finansowymi. Wzmocnią się uprawnienia organów nadzoru niezbędnych do przeprowadzania postępowań w zakresie nadużyć na rynku. Przepisy obejmują nowe zasady zarządzania ryzykiem, zmieni się rola komórki audytu i cały system kontroli wewnętrznej.

Podczas warsztatu Marta Stanisławska omówi kwestie dotyczące manipulacji wskaźnikami referencyjnymi. Marta przedstawi przykłady manipulacji wskaźnikami referencyjnymi, opowie o wymiarze odpowiedzialności za manipulacje wskaźnikami referencyjnymi i zaprezentuje nowe metody ustalania i kontroli stóp wymiany wskaźników referencyjnych.

Szczegółowe informacje nt. wasztatów znajdziecie Pąństwo na stronie MMC Polska.

 

Program wydarzenia

http://mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/sposob-wypelniania-obowiazkow-informacyjnych-przez-banki-rozporzadzenie-mar-i-dyrektywa-mad-ii