Implementacja Dyrektywy PSD2 w branży telekomunikacyjnej

20 października 2017

Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

Prawnicy kancelarii Bird & Bird, Piotr Dynowski, Jakub Ziemba i Marta Stanisławska poprowadzą w dniu 20.10.2017 warsztaty dot. implementacji dyrektywy PSD2 w branży telekomunikacyjnej.

Podczas spotkania poruszą m.in. zagadnienia dot. głównych założeń projektu ustawy implementującej dyrektywę w Polsce, a w szczególności zmian dotyczących "zwolnienia telekomunikacyjnego", progów płatności wyłączonych spod reżimu regulacyjnego oraz nowych obowiązków operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi płatności mobilnych, w tym obowiązków wobec KNF jako organu nadzoru i wymogów regulacyjnych, w tym obowiązku uzyskania zezwolenia KNF na świadczenie usług płatniczych.

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na stronie >>>