Andrzej Walkiewicz prelegentem podczas warsztatów pt. „Proces taryfowania w energetyce – aktualne wyzwania i praktyki rynku”

11 maja 2017

Hotel Sheraton, Warszawa

Andrzej Walkiewicz z zespołu Energy & Utilities warszawskiego biura Bird & Bird wystąpi podczas warsztatów „Proces taryfowania w energetyce – aktualne wyzwania i praktyki rynku”, organizowanych przez MMC Polska w dniach 10-11 maja br.

Podczas warsztatów przybliżona zostanie problematyka zatwierdzania taryf. Zaprezentowane zostaną praktyki rynku w tym zakresie oraz spory i procedury odwoławcze od decyzji URE. Ponadto, prelegenci omówią wpływ najnowszych regulacji prawnych, w tym regulacji jakościowej na proces taryfowania.

Andrzej Walkiewicz przedstawi kwestie dotyczące eliminowania subsydiowania skrośnego oraz zapewnienia przejrzystości cen i stawek opłat. Zaprezentuje kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe i kalkulację cen dla różnych grup odbiorców, omówi czynniki determinujące poziom stawek opłat za usługi dystrybucji i opowie o ochronie interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowe informacje o warsztatach znajdziecie Państwo na stronie organizatora >>>