Bird & Bird partnerem Polskiego Forum Arbitrażu

08 kwietnia 2017

Inauguracja Polskiego Forum Arbitrażu odbędzie się 7 kwietnia 2017 w godz. 11.30 - 16.00 w auli „D” Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

W tym roku tematyka poruszana podczas Inauguracji Polskiego Forum Arbitrażu będzie poświęcona rozwiązywaniu sporów z udziałem spółek Skarbu Państwa.

Bartłomiej Niewczas, counsel kierujący praktyką rozwiązywania sporów w Bird & Bird, weźmie udział w panelu eksperckim z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Polskie Forum Arbitrażu to projekt promujący polubowne metody rozstrzygania sporów i przedstawiający arbitraż jako alternatywną metodę rozstrzygania sporów, zarówno w środowisku prawniczym, jak i biznesowym. Jego organizatorem jest Europejskie Centrum Arbitrażu – niezależna organizacja społeczna, prowadząca działalność edukacyjną, informacyjną oraz naukową, związaną z arbitrażem.

Kancelaria Bird & Bird jest partnerem merytorycznym Polskiego Forum Arbitrażu oraz partnerem strategicznym Europejskiego Centrum Arbitrażu. 

Szczegóły spotkania na stronie organizatora >>>