Bird & Bird partnerem merytorycznym szkolenia pt. "Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń"

26 września 2017

Mercure Grand Hotel, Warszawa

Warszawskie biuro Bird & Bird jest partnerem merytorycznym warsztatów organizowanych przez V Financial Conferences pt. "Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń", które odbędą się 26 września 2017 r.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dokonać implementacji dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń do 23 lutego 2018 r. Konieczność zmian w działaniu spotka nie tylko towarzystwa ubezpieczeniowe, ale również dystrybutorów ubezpieczeń np. typowych pośredników ubezpieczeniowych, banki, agencje turystyczne sprzedające ubezpieczenia turystyczne, przedsiębiorców dołączających ubezpieczenia do swoich "głównych" produktów.

Podczas szkolenia, Jakub Ziemba opowie o łączeniu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych z innymi produktami (w tym kredytowymi) w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a Izabela Kowalczuk-Pakuła przedstawi kwestie dot. dystrybutorów ubezpieczeń jako przetwarzających dane osobowe klientów. Szczegółowy pragram spotkania dostępny jest na stronie organizatora >>>