II Ogólnopolska Konferencja Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

10 października 2017

Mamaison Hotel Le Regina Warsaw, ul. Kościelna 12, Warszawa

Arkadiusz Matusiak będzie prelegentem podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT), która odbędzie się 10-11.10.2017 w Warszawie.

Konferencja jest największym spotkaniem przedstawicieli środowiska AML w Polsce. Podczas spotkania omówione będą m.in. zagadnienia dot. nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wyzwania stojące przed zarządzającymi działamia AML i compliance, zagadnienia dot. efektów wdrożenia IV Dyrektywy AML czy technologii Blockchain.

Arkadiusz Matusiak przedstawi kwestie dotyczące typologii identyfikacji przestępstw bazowych m.in. karuzeli vatowskiej.

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na stronie organizatora >>>