Seminarium Early Birds Breakfast: Prawne aspekty sprzedaży przez internet – najnowsze zmiany

21 stycznia 2016

8.30 - 11.00 CET

Kancelaria Bird & Bird, ul. Ks. I Skorupki 5, budynek Stratos, 6. piętro

W dniu 21 stycznia 2016 roku w warszawskim biurze Bird & Bird odbędzie się seminarium skierowane do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową. Spotkanie odbywa się w ramach stałego cyklu seminariów Early Birds Breakfast.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dynamiczny rozwój sektora handlu elektronicznego stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań prawnych wynikających ze stosowania coraz to nowszych modeli sprzedaży czy reklamy oferowanych produktów i usług. Jednocześnie, sektor ten jest regulowany wieloma przepisami, których rozumienie i stosowanie zmienia się wraz z jego intensywnym rozwojem.

Celem seminarium jest uwrażliwienie przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową na prawne zjawiska będące przedmiotem zainteresowania regulatorów, w szczególności, w zakresie najnowszych zmian prawa ochrony konsumentów, prawa konkurencji oraz prawa ochrony danych osobowych.

Omówimy między innymi:
  • Zasady wprowadzania ograniczeń dystrybucji prowadzonej przez internet
  • Nowe zjawiska będące przedmiotem zainteresowania krajowych organów konkurencji – klauzule najwyższego uprzywilejowania, nieuzasadnione blokowanie geograficzne użytkowników, systemy sprzedaży agencyjnej w internecie
  • Najnowsze zmiany prawne mające wpływ na działalność przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową, w tym m.in. priorytety UOKiK w obszarze e-commerce, przepisy w zakresie ochrony konsumentów w internecie, wybrane aspekty ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Praktyczne kwestie przetwarzania danych osobowych klientów i kontrahentów w e-commerce.
Seminarium poprowadzą:
  • José Rivas, partner, współkierujący w Bird & Bird międzynarodową praktyką prawa europejskiego i prawa konkurencji
  • Izabela Kowalczuk-Pakuła, senior associate, kierująca w Bird & Bird Warszawa praktyką ochrony prywatności i danych osobowych, współautorka książki – Poradnik prawny dla e-biznesu (Wolters Kluwer, 2016)
  • Marcin Alberski, associate, członek międzynarodowego zespołu prawa europejskiego i prawa konkurencji.

Rejestrację i słodki poczęstunek rozpoczynamy od godziny 8:30. Część merytoryczna (częściowo w języku angielskim) zacznie się o 9.00 i potrwa do godz. 11.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 18 stycznia 2016.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do udziału!

Czy chcesz uczestniczyć?