Sektor obronny w Polsce – zagadnienia i problemy prawne

13 czerwca 2016

13.00 - 19.00

Kancelaria Bird & Bird, ul. Ks. I Skorupki 5, budynek Stratos, 6. piętro, Warszawa

W dniu 13 czerwca 2016 roku w warszawskim biurze Bird & Bird odbędzie się seminarium, podczas którego omówimy zagadnienia i problemy prawne sektora obronnego w Polsce.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Celem seminarium jest omówienie kluczowych kwestii prawnych w odniesieniu do specyfiki sektora obronnego w Polsce. Zaprezentujemy szereg aspektów związanych z kontraktowaniem, zamówieniami publicznymi, cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych czy zastosowaniem dronów. Odpowiemy na nurtujące Państwa pytania. 

Do kogo skierowane jest seminarium?

Wydarzenie dedykowane jest do reprezentantów i decydentów z przedsiębiorstw Skarbu Państwa, jak i sektora prywatnego, instytucji i organizacji z szeroko rozumianego sektora lotnictwa, obronności i bezpieczeństwa. Zapraszamy przedstawicieli instytucji rządowych, podmioty występujące w charakterze zamawiających, jak i podwykonawców, w tym producentów i dystrybutorów sprzętu i wyposażenia lotniczego i wojskowego, operatorów w sektorze badań i rozwoju, jak również pracowników instytucji publicznych, departamentów odpowiedzialnych za regulacje, bezpieczeństwo i rozwój tego sektora. 

Seminarium otworzy Jego Ekscelencja Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Richard Lucas, partner Bird & Bird z wieloletnim doświadczeniem w sektorze lotnictwa i obronności, który opowie o dobrych praktykach stosowanych w sektorze obronnym. Podzieli się także swoimi doświadczeniami z rynku brytyjskiego i arabskiego.

W programie:

Bezzałogowe statki powietrzne – zastosowania i współpraca cywilno-wojskowa

 • Paneuropejska współpraca wyspecjalizowanych instytucji Unii Europejskiej
 • Technologia podwójnego zastosowania
 • Standaryzacja jako podstawa do wspólnej certyfikacji sprzętu
 • Cywilno-wojskowe programy badawczo-rozwojowe

Cyberbezpieczeństwo z perspektywy nadchodzących zmian w prawie Unii Europejskiej

 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
 • Dyrektywa nt. cybersecurity
 • Zgłoszenia naruszeń ("wycieków") danych osobowych
 • Sankcje

Zamówienia publiczne - nowe regulacje w Polsce

 • Składanie ofert po nowelizacji
 • Dopuszczalne zmiany w umowie o zamówienie publiczne
 • Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców
 • Wyjątki od stosowania prawa zamówień publicznych
 • Zasady komunikacji elektronicznej
 • Praktyka zamówień publicznych Bird & Bird w Niemczech

Międzynarodowe dobre praktyki w zamówieniach obronnych

 • Eksport, offset, główne zagadnienia prawne
 • Spostrzeżenia z innych rynków (Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Kontrakty handlowe w sektorze obronnym

 • Zaawansowane kontraktowanie
 • Sankcje i kary

Jak chronić i pozyskiwać technologie w sektorze obronnym

 • Prawa własności intelektualnej i inne sposoby ochrony technologii
 • Metody licencjonowania technologii
 • Ochrona praw do ulepszeń i modyfikacji sprzętu wojskowego
 • Znaczenie znaków towarowych i praw autorskich
Seminarium poprowadzą:

Richard Lucas, partner, Abu Dhabi

Richard jest partnerem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz szefem praktyki obronności i infrastruktury na Bliskim Wschodzie. Specjalista ds. infrastruktury. Znany ze swojego zaangażowania w prowadzenie spraw dla sektora prywatnego z branży obronnej, w tym w kilka najważniejszych transakcji, które rząd Wielkiej Brytanii podpisał w ciągu ostatnich 15 lat. Jego praktyka koncentruje się na kontraktach w sektorze obronnym oraz złożonych, kompleksowych projektach infrastrukturalnych. Doradza największym światowym wykonawcom kontraktów obronnych przy międzynarodowych projektach zamówień obronnych.

Maciej Gawroński, partner zarządzający, radca prawny, Warszawa

Autorytet w dziedzinie IT i prawa nowych technologii z dwudziestoletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym. Dysponuje unikalnym na polskim rynku doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa informatyki i nowych technologii. Doradzał przy ponad 100 projektach wdrożeń informatycznych, w tym przy największym wdrożeniu w sektorze finansowym w centralnej Europie. Doradzał przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w obszarze IT i nowych technologii, opracowywał strategie wyjścia z kryzysu, zarządzał komunikacją pomiędzy stronami, przeprowadzał analizę ryzyk i scenariuszy. Skuteczny negocjator.

Piotr Dynowski LL.M., partner, radca prawny, Warszawa

Kieruje praktyką własności intelektualnej i TMT w polskim biurze Bird & Bird. Uznany ekspert prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie patentów. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, reklamy i mediów, telekomunikacyjnym oraz e-commerce. Obszar jego specjalizacji obejmuje również ochronę danych osobowych, dobra osobiste, nieuczciwą konkurencję, prawo farmaceutyczne oraz aspekty prawne gier hazardowych. Wspiera klientów w zakresie opracowywania i wdrażania kompleksowych strategii ochrony własności intelektualnej, zarządzania portfolio praw własności intelektualnej przedsiębiorstw, transakcji dotyczących przenoszenia i nabywania praw własności intelektualnej, zwalczania podróbek oraz spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji.

Kuba Ruiz, Counsel, adwokat, Warszawa

Kieruje praktyką transakcji handlowych w polskim biurze Bird & Bird. Ekspert w dziedzinie IT, rozwiązywania sporów oraz transakcji handlowych, ceniony przez klientów za zaangażowanie w prowadzenie spraw. Opracowywał i negocjował wszelkiego rodzaju kontrakty i umowy, włączając umowy dostawy dóbr lub usług, kontrakty dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, umowy agencyjne, umowy dystrybucji, franchisingowe, umowy licencji, wdrożeniowe i serwisowe, outsourcingowe, sponsoringowe i leasingowe. Jego specjalizacja obejmuje również szeroko rozumiane rozwiązywanie sporów, w tym sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, arbitraży, rozmów polubownych oraz mediacji.

Marta Koremba, Counsel, rzecznik patentowy, Warszawa

Counsel w zespole własności intelektualnej kancelarii Bird & Bird. Ekspert w dziedzinie prawa własności przemysłowej i Life Sciences. Wspiera klientów w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Opracowuje globalne strategie patentowe na etapie przedprocesowym oraz w postępowaniach spornych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szerokimi portfelami znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Wyróżniona w prestiżowym konkursie Financial Times Innovative Lawyers 2015, w kategorii Intellectual Property oraz w rankingu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015, publikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska.

Izabela Kowalczuk-Pakuła, Senior Associate, radca prawny, Warszawa

Szef praktyki ochrony prywatności i danych osobowych w kancelarii Bird & Bird. Kieruje projektami dotyczącymi ochrony danych osobowych w IT, e-commerce, big data i cloud computingu. Jest współautorem Poradnika Prawnego dla E-biznesu wydanego przez Wolters Kluwer Polska (Warszawa, 2016). Wyróżniona w prestiżowym konkursie Financial Times Innovative Lawyers 2015 w kategorii Intellectual property oraz w rankingu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015.

Monika Kucharczyk, Senior Associate, radca prawny, Warszawa

Szef zespołu prawa zamówień publicznych w polskim biurze Bird & Bird. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie umów. Świadczy obsługę prawną zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających m.in. w branży IT, kolejowej, energetycznej, budowlanej, medycznej. Doradza na każdym etapie postępowania przetargowego. Wielokrotny pełnomocnik klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.

Tomasz Prost, Associate, radca prawny, Warszawa

Doświadczony specjalista w zakresie zagadnień związanych z sektorem lotnictwa cywilnego. Specjalizuje się w prawie lotniczym i innych aspektach lotnictwa cywilnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, gdzie przez ponad 10 lat był zatrudniony w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, a następnie w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym. Doświadczenie zdobył także dzięki uczestnictwu w gremiach o charakterze doradczym, jak również prawodawczo-decyzyjnym, działających w ramach Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 czerwca 2016 r.

Rejestrację i poczęstunek rozpoczynamy od godziny 13:00. Część merytoryczna rozpocznie się o 13.30 i potrwa do godz. 18.00. Na zakończenie, zaprosimy naszych gości do networkingu połączonego z koktajlem.

Dla zainteresowanych zapewniamy tłumaczenie z języka angielskiego na polski.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do zapisów!

Czy chcesz uczestniczyć?