Prawnik Bird & Bird poprowadzi warsztat o zmianach w prawie zamówień publicznych

20 września 2016

Hotel Regent, ul. Belwederska 23, Warszawa

Warsztat o istotnych zmianach ustawy – Prawo zamówień publicznych, związanych z implementacją do polskiego porządku prawnego nowych dyrektyw unijnych, odbędzie się 20 września 2016 roku w Warszawie.

W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty zmian, które mają wpływ na sposób składania i procedurę rozstrzygania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, m.in.: 

  • Istotne zmiany ogólne: zmiana sposobu liczenia terminów, planowanie postępowań, podział zamówienia na części
  • Warunki udziału w postępowaniu: nowe zasady składania ofert, jednolity europejski dokument zamówienia
  • Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania oraz instytucja self-cleaning
  • Konsorcjum, podmioty trzecie, podwykonawcy
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Przesłanki zamówienia z wolnej ręki: zamówienia in-house
  • Kryteria oceny ofert
  • Nowe regulacje dotyczące zmian umowy o zamówienie publiczne
  • Zwiększenie ochrony prawnej w przetargach poniżej progów unijnych

Warsztat poprowadzi Monika Kucharczyk, kierująca praktyką zamówień publicznych w polskim biurze Bird & Bird.

Więcej informacji na stronie organizatora >>>