Prawnicy Bird & Bird o nowych zasadach funkcjonowania rynku gazu w Polsce

12 grudnia 2016

Hotel Westin w Warszawie, Al. Jana Pawła II 21

Andrzej Nentwig, Andrzej Walkiewicz i Łukasz Petelski z zespołu Energy & Utilities warszawskiego biura Bird & Bird wystąpią podczas VII edycji konferencji "Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne", która odbędzie się 12 grudnia 2016 r. w Hotelu Westin w Warszawie.

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem odbywającym się od 2006 roku, poświęconym zagadnieniom uwalniania i rozwoju rynku gazu w Polsce i regionie Europy Centralnej. Podczas tegorocznego spotkania zaprezentowane będą między innymi kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego polski a polityki energetycznej UE czy zagadnienia dotyczące kolejnego etapu liberalizacji rynku gazu w Polsce.

Andrzej Nentwig, Andrzej Walkiewicz oraz Łukasz Petelski z kancelarii Bird & Bird będą prelegentami podczas ww. konferencji.

Andrzej Nentwig i Andrzej Walkiewicz omówią zmiany w zasadach koncesjonowania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi i gazowymi, nowe rodzaje koncesji, kryteria koncesyjne oraz przedstawią zagadnienia dotyczące obowiązku złożenia kaucji oraz nowe kompetencje i uprawnienia nadzorcze Prezesa URE. Ponadto przybliżą uwarunkowania transgranicznego handlu gazem i współpracy z Gaz-Systemem w zakresie alokacji przepustowości. Łukasz Petelski zaprezentuje uwarunkowania regulacyjno-prawne zmiany sprzedawcy gazu z perspektywy odbiorcy przemysłowego w kontekście zmian regulacji.

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie organizatora >>>.