Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych w sektorze farmaceutycznym

17 maja 2016

9.00 - 17.00 CET

Hotel Regent, ul. Belwederska 23, Warszawa

Prawnicy z kancelarii Bird & Bird poprowadzą warsztat o zmianach w Prawie zamówień publicznych związanych z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektyw zamówieniowych. Szkolenie odbędzie się 17 maja 2016 r. w Warszawie.

Nowe unijne dyrektywy upraszczają i uelastyczniają procedury udzielania zamówień m.in. poprzez zmniejszenie obowiązków formalnych dla ubiegających się o zamówienie, wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień, żądania dostarczania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu jedynie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zmiany dotyczą także kryteriów oceny ofert oraz możliwych zmian w treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne związane ze zmianami w Prawie zamówień publicznych, m.in.:

  • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
  • Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich
  • Zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom
  • Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz instytucja self-cleaning
  • Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie
  • Nowe tryby udzielania zamówień oraz zmiany w dotychczas stosowanych trybach udzielenia zamówień
  • Nowe regulacje dotyczące zmian umowy o zamówienie publiczne
  • Zwiększenie ochrony prawnej w przetargach poniżej progów unijnych.
  • Wprowadzenie elektronicznej komunikacji między zamawiającym a wykonawcą

Warsztat poprowadzi Monika Kucharczyk, kierująca praktyką prawa zamówień publicznych w polskim biurze Bird & Bird oraz Marcin Bartkowiak, członek międzynarodowego zespołu doradztwa regulacyjnego i prawa konkurencji w Bird & Bird.

Więcej informacji: www.cdcszkolenia.pl