Early Birds Breakfast: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i whistleblowing

08 grudnia 2016

8.30 – 11.00 CET

Kancelaria Bird & Bird, ul. Ks. I Skorupki 5, budynek Stratos, 6. piętro, Warszawa

Wyzwania dla pracodawców w związku z nową dyrektywą unijną

Kancelaria Bird & Bird zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Early Birds Breakfast, które odbędzie się dnia 8 grudnia 2016 roku w Warszawie.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Nowa dyrektywa UE w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, weszła w życie 5 lipca 2016 r. Przepisy redefiniują gruntownie pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa i odwołują się również do zagadnienia whistleblowingu, które dotychczas nie było precyzyjnie uregulowane polskim prawem.

Przedsiębiorcy mają niecałe 2 lata, by przygotować się do implementacji nowych przepisów.

Podczas seminarium podpowiemy, jakie kroki powinni podjąć pracodawcy w związku z nową dyrektywą unijną oraz jak nowe przepisy wpłyną na relacje w stosunkach pracy. Omówimy także kwestię ochrony prawnej dla sygnalistów (ang. whistleblowers), zgłaszających nadużycia w firmie.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli działów kadrowych, zasobów ludzkich, działów prawnych i compliance.

W programie, m.in.:

 • Czym jest know-how firmy i jak skutecznie zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Nadchodzące zmiany prawne w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r.
 • Jak ująć kwestie tajemnicy przedsiębiorstwa w regulaminach wewnętrznych
 • Techniczne środki ochrony informacji niejawnych
 • Ciężar dowodu w ewentualnym procesie sądowym
 • Whistleblowing w miejscu pracy i obecne przepisy w tym kontekście
 •  Jakie procedury powiadamiania o nadużyciach powinien wdrożyć pracodawca

Seminarium poprowadzą:

 • Karolina Stawicka, kieruje praktyką prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird. Wspiera klientów w pełnym spektrum zagadnień związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Doradza podczas zatrudniania pracowników, w tym kadry menadżerskiej. Wspiera klientów w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, fuzji i przejęć, zwolnień, w tym zwolnień grupowych. Reprezentuje klientów w licznych sporach z prawa pracy. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, włącznie z prowadzeniem postępowań karnych wobec pracowników oraz w innych projektach compliance.
 • Izabela Kowalczuk-Pakuła, kieruje praktyką ochrony prywatności i danych osobowych i jest członkiem zespołu własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird. Wspiera firmy w strategicznych decyzjach dotyczących ochrony danych osobowych, prywatności i tajemnic handlowych. Doradza przedsiębiorstwom w tworzeniu modeli biznesowych zgodnych z prawem ochrony danych osobowych i prywatności, przeprowadza audyty w tym zakresie oraz opracowuje rozwiązania minimalizujące ryzyka. Reprezentuje klientów przed GIODO.
 • Marta Koremba, rzecznik patentowy. Kieruje praktyką Life Science i Brand Management w zespole własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird. Wspiera klientów w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Specjalizuje się również w Life Sciences, w tym zwłaszcza prawie farmaceutycznym. Reprezentuje klientów w sporach patentowych, opracowuje globalne strategie patentowe na etapie przedprocesowym oraz w postępowaniach spornych.
 • Marcin Szlasa-Rokicki, członek zespołu prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Doradza klientom w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw z zakresu prawa pracy, w tym opracowywaniu umów i dokumentacji pracowniczej, kontraktów z wyższą kadrą zarządzającą, wewnątrzzakładowych regulaminów i polityk.

Więcej o tajemnicy przedsiębiorstwa i whistleblowingu przyczytać można w artykule, który ukazał się w Rzeczpospolitej. Jego autorami są Karolina Stawicka i Marcin Szlasa-Rokicki z zespołu prawa pracy Bird & Bird.

Jak unijna dyrektywa o poufności wpłynie na relacje w stosunkach pracy >>>   

Zachęcamy do przekazywania informacji o seminarium osobom odpowiedzialnym za powyższe kwestie w Państwa firmach.

Udział w naszym seminarium jest bezpłatny. Wystawiamy zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 6 grudnia 2016 r.  

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestrację uczestników i słodki poczęstunek rozpoczynamy od godziny 8:30. Część merytoryczna rozpocznie się o godzinie 9.00 i potrwa do godziny 11.00.

Zapraszamy do zapisów i przesyłania pytań, na które postaramy się odpowiedzieć w trakcie seminarium.

Czy chcesz uczestniczyć?