Early Birds Breakfast: Życie bogatsze niż umowa… Na co warto zwrócić uwagę pracując nad dokumentację kredytową – wybrane problemy w transakcjach finansowania

20 października 2016

8.30 – 11.00 CET

Kancelaria Bird & Bird, ul. Ks. I Skorupki 5, budynek Stratos, 6. piętro, Warszawa

Kancelaria Bird & Bird zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Early Birds Breakfast, które odbędzie się dnia 20 października 2016 roku w Warszawie.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Na podstawie przykładów z życia wziętych omówimy zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy nad dokumentacją kredytową. Nabyta podczas seminarium wiedza, pozwoli Państwu zminimalizować lub też wyeliminować ryzyko wystąpienia takich problemów podczas transakcji finansowania.

Każde z zagadnień zostanie omówione w formie krótkiego case study, w trakcie którego postaramy się także odpowiedzieć na Państwa pytania.

Seminarium skierowane jest do prawników in-house oraz innych osób pracujących nad transakcjami finansowania w bankach i innych instytucjach finansowych, a także w podmiotach będących kredytobiorcami lub udzielających zabezpieczeń spłaty kredytu.

W trakcie seminarium omówimy, m.in. kwestie związane z:

  • wcześniejszym wygaśnięciem jednej z hipotek o równym pierwszeństwie zaspokojenia
  • terminem, w którym powinien zostać przedłużony okres istniejącego poręczenia lub gwarancji
  • legitymacją do dochodzenia roszczeń w przypadku bezwarunkowego przelewu wierzytelności na zabezpieczenie
  • skutecznością umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie w przypadku przeniesienia na inny podmiot ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy, z której wierzytelności są przelewane
  • skutkiem połączenia w jednej osobie praw i obowiązków gwaranta i beneficjenta gwarancji bankowej
  • wysokością oprocentowania kredytu w sytuacji wystąpienia ujemnej stawki LIBOR
  • zmianą dopuszczalnych prawem przypadków naruszenia, związanych z upadłością lub niewypłacalnością kredytobiorcy lub poręczyciela (tzw. bankrupcty events).

Seminarium poprowadzą:

  • Maciej Georg, radca prawny, kierujący zespołem zajmującym się transakcjami finansowania w kancelarii Bird & Bird.  Mecenas Georg jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie bankowości i finansów, który doradza klientom polskim i zagranicznym w licznych transakcjach finansowania.
  • Anna Fujak, aplikant radcowski w zespole bankowości i finansów w kancelarii Bird & Bird, specjalizująca się w transakcjach finansowania. Anna Fujak doradza zarówno przy emisjach papierów dłużnych jak i dokumentacjach kredytowych.
  • Joanna Niewiadomska, aplikant adwokacki w zespole bankowości i finansów w kancelarii Bird & Bird, specjalizująca się w transakcjach finansowania oraz zagadnieniach prawa cywilnego i bankowego, w tym również w zagadnieniach regulacyjnych.

Zachęcamy do przekazywania informacji o seminarium osobom odpowiedzialnym za powyższe kwestie w Państwa firmach.

Udział w naszym seminarium jest bezpłatny!

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 18 października 2016 r. pod adresem: kancelaria@twobirds.com  

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestrację uczestników i słodki poczęstunek rozpoczynamy od godziny 8:30. Część merytoryczna rozpocznie się o godzinie 9.00 i potrwa do godziny 11.00.

Zapraszamy do zapisów i udziału w naszym seminarium!


Czy chcesz uczestniczyć?