Early Birds Breakfast: Hedging, czyli transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe i stopy procentowej

17 listopada 2016

8.30 – 11.00 CET

Kancelaria Bird & Bird, ul. Ks. I Skorupki 5, budynek Stratos, 6. piętro, Warszawa

Kiedy i jak zabezpieczać ryzyko walutowe i stopy procentowej? Jak nie stracić na transakcjach hedginowych? 

Kancelaria Bird & Bird wraz z firmą DobryKurs.pl zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Early Birds Breakfast, które odbędzie się dnia 17 listopada 2016 roku w Warszawie.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Coraz więcej przedsiębiorców uzyskuje wpływy w walutach obcych, a koszty swojej działalności ponosi w złotych polskich. Również coraz częściej zaciągają oni zobowiązania kredytowe w walutach obcych, co generuje ryzyko stóp procentowych, a kursy walut i stopy procentowe nieustannie podlegają istotnym wahaniom.

Kryzys finansowy 2008 roku dobitnie pokazał, jak istotne dla stabilności finansowej każdego przedsiębiorstwa jest prawidłowe zabezpieczenie ryzyka walutowego i stopy procentowej. Kwestia ta nie traci na znaczeniu także w 2016 roku.

Podczas seminarium podpowiemy, w jaki sposób prawidłowo zabezpieczać ryzyka wynikające ze zmienności kursu walut i stóp procentowych oraz na jakie elementy zwracać uwagę zawierając transakcje tego typu, by na nich nie stracić.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli działów finansowych, działów prawnych i compliance.

W programie, m.in.:

  • Dokumenty regulujące zawieranie transakcji hedgingowej z bankiem – o czym warto pamiętać
  • Najczęściej popełniane błędy przedsiębiorców przy zawieraniu transakcji hedgingowych
  • Jakie procedury wprowadzić w przedsiębiorstwie, aby skutecznie nadzorować zabezpieczanie ryzyka walutowego i stopy procentowej
  • Jak negocjować warunki transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe i stopy procentowej
  • Strategie zabezpieczające ryzyko walutowe i stopy procentowej – stosować czy nie? Jeśli tak, jak i kiedy korzystać z tych instrumentów
  • Kontrakty IRS i CIRS, forward, opcje, strategie opcyjne zerokosztowe – definicje, charakterystyka i przykłady zastosowania, na co zwrócić uwagę zawierając takie transakcje

Seminarium poprowadzą:

  • Marta Stanisławska, radca prawny, Associate w zespole bankowości i finansów w warszawskim biurze Bird & Bird. Jest ekspertem w zakresie sporów sądowych związanych z działalnością banków, w tym dotyczących instrumentów pochodnych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków i instytucji pożyczkowych. Doradza również zakładom ubezpieczeń oraz firmom leasingowym, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług. Jej specjalizacja obejmuje również pracę przy transakcjach kredytowych oraz emisjach papierów dłużnych, w tym w szczególności w przygotowywaniu dokumentacji zabezpieczeń i dokumentacji hedgingowej.
  • Michał Cudny, dyrektor ds. produktów skarbu w Dobrykurs.pl. Ma doświadczenie w zabezpieczaniu ryzyka walutowego i stóp procentowych m.in. takich projektów jak: „Manufaktura” w Łodzi i „Platan” w Zabrzu. Pracował dla jednej z wiodących instytucji finansowych na Polskim rynku, gdzie odpowiadał za prowadzenie portfela walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Posiada także doświadczenie z pracy za granicą (ING Bank NV w Londynie), gdzie pracował na stanowisku tradera opcji walutowych na rynki wschodzące.

Zachęcamy do przekazywania informacji o seminarium osobom odpowiedzialnym za powyższe kwestie w Państwa firmach.

Udział w naszym seminarium jest bezpłatny.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 15 listopada 2016 r.  

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestrację uczestników i słodki poczęstunek rozpoczynamy od godziny 8:30. Część merytoryczna rozpocznie się o godzinie 9.00 i potrwa do godziny 11.00.

Zapraszamy do zapisów i przesyłania pytań, na które postaramy się odpowiedzieć w trakcie seminarium!

Czy chcesz uczestniczyć?