Bird & Bird partnerem Polskiego Forum Arbitrażu


Data: 11 marca 2016
Godzina 11:30 – 14:30 CET    Miejsce: Aula d. Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa


Inauguracja Polskiego Forum Arbitrażu odbędzie się 11 marca 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Celem przedsięwzięcia jest promocja polubownych metod rozstrzygania sporów oraz arbitrażu, zarówno w środowisku prawniczym, jak i biznesowym.

Podczas wydarzenia, Bartłomiej Niewczas, counsel, kierujący praktyką rozwiązywania sporów w polskim biurze Bird & Bird, weźmie udział w panelu eksperckim w ramach, którego przedstawi swoje spostrzeżenia dotyczące arbitrażu inwestycyjnego.

Polskie Forum Arbitrażu to projekt promujący polubowne metody rozstrzygania sporów i przedstawiający arbitraż, jako alternatywną metodę rozstrzygania sporów, zarówno w środowisku prawniczym, jak i biznesowym. Jego organizatorem jest Europejskie Centrum Arbitrażu – niezależna organizacja społeczna, prowadząca działalność edukacyjną, informacyjną oraz naukową, związaną z arbitrażem.

Kancelaria Bird & Bird jest tegorocznym partnerem Polskiego Forum Arbitrażu oraz partnerem strategicznym Europejskiego Centrum Arbitrażu. 

Szczegóły na stronie organizatora >>>