Bird & Bird partnerem konferencji o ochronie danych osobowych w zatrudnieniu organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński

03 marca 2016

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Konferencja odbędzie się 3 marca 2016 r. w Krakowie. Uczestnicy dyskutować będą o nowych unijnych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i ich wpływie na przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców oraz o innych istotnych aspektach przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu.

W programie m.in.:

  • nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które będą miały wpływ na przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców w najbliższym czasie
  • kierunki zmian w zakresie funkcjonowania organów ochrony danych osobowych,
  • zasady stosowania monitoringu w miejscu pracy w tym kontroli poczty elektronicznej, korzystania z internetu, wykorzystania nowoczesnych technologii,
  • najnowsze rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich, w szczególności pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej.

Izabela Kowalczuk-Pakuła, kierująca w Bird & Bird praktyką ochrony prywatności i danych osobowych, weźmie udział w panelu eksperckim na temat transgranicznego przekazywania danych osobowych pracowniczych.

Wydarzenie skierowane jest do pracodawców, pracowników i przedstawicieli związków zawodowych, jak również reprezentantów środowisk naukowych i praktyków specjalizujących się w prawie pracy.

Patronat nad wydarzeniem objęli m.in.: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), Konfederacja Lewiatan oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Kancelaria Bird & Bird jest partnerem merytorycznym konferencji.

Więcej informacji na stronie organizatora >>>