Bird & Bird partnerem konferencji "Koleje III tysiąclecia – bezpieczeństwo, legislatywa, doświadczenia rynkowe"

03 lutego 2016

Ustroń koło Bielska-Białej

Prawnicy kancelarii Bird & Bird wystąpią na VI edycji międzynarodowej konferencji dla branży kolejowej w dniach 3-5 lutego 2016 roku w Ustroniu.

Celem konferencji jest omówienie najnowszych zmian prawnych i dyrektyw unijnych, kwestii związanych z problemem bezpieczeństwa na kolei oraz bieżących problemów wspólnych dla branży kolejowej.

W programie m.in.:

  • Wymagania związane z bezpieczeństwem infrastruktury kolejowej
  • Bezpieczeństwo danych przesyłanych w systemach IT
  • Zmiany w prawie, na które trzeba się przygotować w najbliższym czasie
  • Bezpieczeństwo towaru w ramach transportu wykonywanego przez przewoźnika kolejowego
  • Certyfikaty bezpieczeństwa, systemy zarządzania bezpieczeństwem dla Infrastruktury, bocznic, terminali intermodalnych
  • Wypadki spowodowane złym stanem technicznym wagonów i maszyn oraz wypadki przy pracy
  • Polityka transportowa UE i RP.

Kancelaria Bird & Bird jest partnerem tego wydarzenia. Drugiego dnia konferencji Izabela Kowalczuk-Pakuła, kierująca w Bird & Bird praktyką ochrony prywatności i danych osobowych, omówi sposoby zabezpieczania danych osobowych w systemach IT. Monika Kucharczyk, która kieruje zespołem prawa zamówień publicznych w Bird & Bird, przedstawi najistotniejsze zmiany, które wprowadzi nowa  ustawa Prawo zamówień publicznych.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli branży kolejowej.

Więcej informacji na stronie organizatora>>>