Aktualności z projektów pro bono

Nasza bogata wiedza branżowa i dążenie do doskonałości w obsłudze klienta znajdują odzwierciedlenie także w pracy, jaką wykonujemy na rzecz społeczności. Oto kilka przykładów projektów pro bono, które ostatnio wykonaliśmy:


Belgia: wsparcie dla przedsiębiorstw społecznychChristophe Delmarcelle

Christophe Delmarcelle działa na rzecz MicroStart, jednego z Klientów Bird & Bird, grupy aktywnych społecznie firm działających na rzecz pomocy i wsparcia finansowego osobom pozbawionym możliwości korzystania z usług bankowych, w projekcie zakładania niewielkich, niezależnych przedsiębiorstw z wykorzystaniem mikrofinansowania. MicroStart to organizacja o charakterze joint venture założona we wrześniu 2010 r. przez stałego klienta kancelarii - BNP PARIBAS FORTIS.

Christophe prowadzi analizę prawną wniosku, który MicroStart zamierza przekazać belgijskim ministrom federalnym i regionalnym odpowiedzialnym za sprawy pracy i ubezpieczeń społecznych. Wniosek ma na celu promocję i poprawę sytuacji mikroprzedsiębiorstw oraz zlikwidowanie przeszkód w ich zakładaniu. Christophe wniósł także własne koncepcje w zakresie promocji zakładania mikroprzedsiębiorstw poprzez rezygnację ze zmniejszenia odszkodowań na wypadek bezrobocia. 

Back to top


Niemcy: Zespół z Düsseldorfu wspiera fundację sportową Turnverein Ratingen

Wspólnicy Martin Nebeling i Jiri Jaeger z pomocą współpracownika Björna Schigulski’ego udzielili niedawno Turnverein Ratingen szeregu porad prawnych w zakresie prawa pracy oraz prawa handlowego. Porady dotyczyły nowego projektu fundacji mającej pomagać dzieciom i młodzieży z trudnych środowisk spróbować swoich sił w popularnych dyscyplinach sportu. Stało się tak dzięki kontaktom Martina z władzami klubu nawiązanymi dzięki jego współpracy z Izbą Przemysłu i Handlu w Düsseldorfie. 


Martin Nebeling
Jiri Jaeger
Björn Schigulski
Martin Nebeling
Jiri Jaeger Björn Schigulski

Back to top


Niemcy: Międzynarodowy program wymiany korzysta z porad prawnych pro bono

Verena Grentzenberg (współpracownik) oraz Ulrike Grübler (SEC) udzielają porad prawnych dotyczących ochrony danych oraz praw autorskich na rzecz organizacji Youth For Understanding  (YFU). Verena brała udział w programie wymiany studentów organizowanym przez YFU w latach 1988/89, po czym przez wiele lat czynnie pracowała dla organizacji jako wolontariusz, udzielając porad prawnych w kwestiach ochrony danych.

YFU to jeden z najstarszych, największych i najbardziej szanowanych międzynarodowych programów wymiany studentów na świecie. 

Verena Grentzenberg
Ulrike Grübler
Verena Grentzenberg Ulrike Grübler

 


Back to top


Niemcy: Oddział w Monachium udziela porad prawnych Europejskiej Fundacji na rzecz Opieki nad Noworodkami (EFCNI)

 

Pod przewodnictwem wspólników Ulricha Goebela i Josepha Fesenmaira nasz oddział w Monachium udziela porad prawnych na rzecz organizacji o nazwie European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI). EFCNI to ogólnoeuropejska instytucja zrzeszająca rodziców, jak również ekspertów z dziedziny nauki, pracujących na rzecz poprawienia standardów opieki nad wcześniakami i chorymi noworodkami. Organizacja wspiera także rodziców dzieci objętych opieką. Współpraca naszej firmy z EFCNI polega na negocjowaniu umów o sponsorowanie oraz umów licencyjnych, ochronie znaków towarowych oraz poradach prawnych w zakresie prawa handlowego.

Ulrich Goebel
Joseph Fesenmair
Ulrich Goebel Joseph Fesenmair

 


Back to top


 

Wielka Brytania: Centrum porad prawnych South Westminster Legal Advice Centre (SWLAC)

 

Centrum SWLAC z siedzibą w Westminster (Londyn) świadczy usługi w zakresie porad prawnych na rzecz społeczności Westminster oraz osób spoza niej. Usługi wykonują delegowani do tego celu prawnicy. Dwunastu spośród naszych prawników i praktykantów pracuje w charakterze wolontariuszy w trybie rotacyjnym, udzielając porad prawnych w zakresie różnych spraw, począwszy od mieszkalnictwa przez prawo pracy, kwestie związane z zadłużeniem, sprawy konsumenckie, upadłościowe, testamentowe aż do kwestii istotnych dla ofiar wypadków.

 

Wspólnik do spraw własności intelektualnej, Lorna Brazell, nadzoruje naszą działalność pro bono w powyższym zakresie: „Bardzo ważne jest dla nas, aby pamiętać, że istnieje jeszcze rzeczywistość poza prawem handlowym, a działania w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa są dobrym sposobem na to, żeby nie utracić z nią kontaktu. Bardzo lubię pracować wieczorami dla SWLAC, ponieważ ludzie i problemy, z którymi się tam spotykam to zupełnie inny świat niż moja codzienna praca”.

 

Back to top

 


Wielka Brytania: Program Law Works

Londyńskie biuro Bird & Bird jest członkiem LawWorks, organizacji typu non-profit zajmującej się koordynowaniem różnych programów pro bono na rzecz jej członków. Prawnicy i praktykanci Bird & Bird, za pośrednictwem LawWorks, stale udzielają porad prawnych organizacjom charytatywnym, instytucjom działającym dla dobra społeczności a także osobom, których nie stać na pomoc prawną na warunkach rynkowych.

 

Back to top


 

Wielka Brytania: Fundusz Prince’s Youth Trust

 

Russell DellarWspólnicy Russell Dellar i Struan Penwarden zostali wybrani do zasiadania w radzie The Prince’s Trust.

Russell pracuje dla funduszu w charakterze wolontariusza od 1993 roku, jest też członkiem rady Prince’s Youth Business Trust – jednostki funduszu zajmującej się udzielaniem pożyczek młodym ludziom chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą, lecz nieposiadających na to funduszy z powodu złej sytuacji, niepełnosprawności, trudnego środowiska lub z uwagi na inne czynniki utrudniające pozyskanie finansowania.  

 

Wraz z innymi członkami rady Russell zajmuje się przeglądem planów biznesowych, prowadzeniem rozmów z kandydatami, udzielaniem rekomendacji i przyznawaniem funduszy, a także udzielaniem bezpłatnych porad prawnych i wsparciem mentorskim w razie potrzeby.

Struan Penwarden

Struan został niedawno wyznaczony na stanowisko Surgery Mentor w ramach projektu „Enterprise Programme” funduszu, który oferuje osobom w wieku od 18 do 30 lat wsparcie w procesie tworzenia i oceny koncepcji biznesowych, pisania planów i zawiązywania własnej działalności gospodarczej lub też osiągania innych celów w ramach np. edukacji, szkolenia, wolontariatu lub pracy zawodowej. W przypadku zaakceptowania przedstawionych koncepcji biznesowych osoby te otrzymują zarówno wsparcie finansowe, jak również opiekę mentora, co pomaga im w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

 

Osoby pracujące na stanowisku Surgery Mentor pomagają młodym ludziom, którzy nadal nie dokonali wyboru pomiędzy zatrudnieniem a prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Pomagają im kształtować swoje koncepcje i pomysły. Dzielą się doświadczeniem i wiedzą, któryej ci młodzi ludzie nie mieliby jak zdobyć.  

Back to top

 


Wielka Brytania: Program Own-t w University of the Arts London

Za pomocą Own-It programme nasi doświadczeni londyńscy prawnicy specjalizujący się w prawie własności intelektualnej udzielają absolwentom kierunków artystycznych darmowych porad prawnych, aby mogli oni uniknąć nieuczciwego wykorzystywania na początkowych etapach ich kariery na rynku. Oprócz udzielania porad, nasi prawnicy regularnie pojawiają się na seminariach, podczas których uczą studentów, jak należy chronić swoją własność intelektualną. 

Back to top

 


 

 

Wielka Brytania: Projekt pro bono na rzecz prawa o ochronie konkurencji

W tym programie osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa otrzymują bezpłatne porady prawne w kwestii wpływu prawa Unii Europejskiej, ochrony konkurencji oraz właściwych przepisów prawa lokalnego na działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii i całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wspólnik do spraw ochrony konkurencji Richard Eccles oraz prawnicy Nina Cummins i Joseph Ward udzielają w ramach Projektu „Competition Law Pro Bono Scheme “darmowych porad eksperckich osobom i przedsiębiorstwom, które uważają, że ich prawa wynikające z uregulowań dotyczących ochrony konkurencji zostały naruszone.  

Back to top


Belu Water Limited

BELU LogoOd 2010 roku pomagamy Belu na zasadzie pro bono w różnych sprawach handlowych i związanych z prawem spółek. Belu Water to przedsiębiorstwo, którego celem było wykazanie potencjału, jaki drzemie w przedsiębiorczości. Udało się to poprzez stworzenie najbardziej przyjaznej środowisku wody mineralnej w butelce na brytyjskim rynku. W ten sposób firma ustawiła nową poprzeczkę dla całego przemysłu produkującego napoje. Całość zysków przedsiębiorstwa służy finansowaniu projektów na rzecz dostępności czystej wody.

Bird & Bird udziela porad w zakresie rozlewania wody, kontraktów w zakresie projektu „Thames Rubbish Dredger” prowadzonego przez Belu w celu oczyszczenia Tamizy z odpadów, proponowanej współpracy z WaterAid, a także w kwestii umów z dostawcą wody (Wenlock Springs).

Back to top


Wielka Brytania: Earth Champions

Earth ChampionsFirma Bird & Bird szczyci się swoją współpracą z Earth Champions – organizacją non-profit starającą się inspirować ludzi, w szczególności młodzież, do tworzenia atmosfery nadziei i zwiększania zaangażowania pojedynczych osób, a także całych społeczności i przedsiębiorstw do świadomego podejmowania wysiłków na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Przy współpracy z Earth Champions firma Bird & Bird stara się o utworzenie nowej spółki o charakterze organizacji charytatywnej, której odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionych gwarancji. W tym celu złożono już odpowiedni wniosek w Komisji do spraw Organizacji Charytatywnych. Ponadto nasi prawnicy udzielają bezpłatnej pomocy prawnej w kwestii umów o zachowanie poufności zawieranych w tym zakresie z osobami trzecimi w celu ochrony własności intelektualnej Fundacji, a także współpracują z nią w zakresie przygotowywania umów o pracę.

Regularnie co cztery lata Fundacja organizuje w miastach-gospodarzach Igrzysk Olimpijskich tzw. Misję poszukującą nowych koncepcji w zakresie ochrony środowiska. Akcja ta ma za zadanie inspirowanie wspólnych działań w ramach społeczności, a także promocję zdrowia i długotrwałego dobrobytu mieszkańców. Misje były już organizowane w Hong Kongu, Szwajcarii i Australii, a na tydzień przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie Fundacja zorganizowała całodniowe wydarzenie o nazwie Earth Champions.

Back to top

Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email