Fondazione Paola A. E. Frassi

Od roku 2011 oddział Bird & Bird w Mediolanie wspiera „Fondazione Paola Frassi” coroczną darowizną.  

Fundacja została założona ku pamięci Paoli Frassi, naszej koleżanki z działu własności intelektualnej, która przegrała walkę z rakiem w listopadzie 2010 roku.

Fundacja wspiera projekty na rzecz solidarności społecznej poprzez:

  • promowanie badań naukowych nad lekami przeciwko nowotworom, w szczególności rakowi piersi,
  • promowanie pomocy szpitalnej i domowej osób dotkniętych chorobą,
  • udzielanie wsparcia finansowego potrzebującym dzieciom, a także instytucjom udzielającym im pomocy,
  • wspieranie różnych projektów w ramach prawa własności przemysłowej i intelektualnej, w tym w ramach wsparcia finansowego dla utalentowanych uczniów i studentów.

Więcej informacji na temat tej organizacji znajduje się na Fondazione Paola Frassi website (w języku włoskim).


Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email