Z pasją zmieniamy rzeczywistość


Nasi pracownicy inwestują swoją wiedzę, umiejętności i energię w pracę na rzecz pozytywnych inicjatyw na całym świecie. Wspieramy ich w tych działaniach poprzez udostępnianie narzędzi, których potrzebują w swojej pracy dla dobra publicznego lub w ramach wolontariatu. 

Oto kilka przykładów działań, które podejmujemy na rzecz społeczności międzynarodowej na całym świecie:

Pro bono      Know your law      The Pioneer programme

Lawyers in Schools      Fondazione Paola Frassi      Charities

Niemcy: Eksperci od ochrony danych zamierzają pomóc organizacji Kiva

Wspólnik Fabian Niemann udziela porad prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych oraz ochrony prywatności na rzecz Kiva, organizacji non-profit zrzeszającej ludzi udzielających pożyczek w celu walki z biedą. Wykorzystując zasoby, jakimi są Internet oraz globalna sieć instytucji udzielających mikrofinansowania, Kiva umożliwia pożyczanie kwot tak niewielkich jak 25$ w celu zrównania szans ludzi z całego świata. Organizacja współpracuje z instytucjami zajmującymi się mikrofinansowaniem na pięciu kontynentach, działając na rzecz udostępniania kapitału osobom, które nie mają dostępu do tradycyjnych usług bankowych.

Wspólnik do spraw ochrony konkurencji, Richard Eccles oraz prawnicy: Nina Cummins i Joseph Ward udzielają w ramach Projektu „Competition Law Pro Bono Scheme “darmowych porad eksperckich osobom i przedsiębiorstwom, których prawa wynikające z uregulowań dotyczących ochrony konkurencji zostały naruszone lub też osobom obawiającym się takiego naruszenia.


The Pioneer Programme

W 2009 roku firma Bird & Bird utworzyła stypendium, którego długoterminowym celem jest osiągnięcie większej różnorodności w ramach profesji prawniczej. W roku 2012 rozszerzamy nasze wsparcie dla lokalnej społeczności poprzez pracę z uczniami wcześniejszych klas szkolnych. Rozpoczynamy działanie programu The Pioneer Programme, którego zadaniem jest stworzenie i umacnianie relacji z uczniami w wieku od 14 lat.

Celem The Pioneer Programme jest:

  • inspirowanie młodych ludzi do podjęcia kariery w branży prawniczej, oraz szerzej -  do podejmowania inicjatyw gospodarczych
  • pomoc w rozwijaniu najważniejszych umiejętności wymaganych przez pracodawców,
  • zapewnianie wsparcia w czteroletnim okresie dzieciom w wieku od 14/15 lat do 17/18 lat, w tym także poprzez tygodniowe praktyki zawodowe,
  • wyszukiwanie uczniów, którzy w innych okolicznościach nie mieliby dostępu do możliwości takiego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności,
  • właściwe przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o wyborze zawodu i podjęcia studiów wyższych, 
  • udzielanie dalszego wsparcia po zakończeniu czteroletniego okresu (pomoc mentorska oraz program „Pioneer Alumni”).
Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email