Dokładamy wszelkich starań, aby wpływ naszej działalności biznesowej na środowisko był minimalny. W tym celu odpowiedzialnie zarządzamy budynkami, minimalizujemy ilość wytwarzanych odpadów oraz stosujemy recykling wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Zarzadzanie energiaOdpady i recyklingProces przetargowy

PodróżeFundacja Earth Championsśrodowisko pro bono