Nasza strategia odpowiedzialności przedsiębiorstwa idzie w parze z zaangażowaniem w rolę odpowiedzialnego pracodawcy

Skupiamy się na trzech głównych obszarach:

  • Różnorodność i otwartość
  • Dbałość o środowisko
  • Społeczna odpowiedzialność

Co to oznacza:

  • Otwarte środowisko pracy i pozytywne zaangażowanie wszystkich pracowników w działania dobroczynne i społeczne.
  • Minimalny wpływ na środowisko naturalne.
  • Coraz silniejsze związki z lokalnymi społecznościami.
  • Współpraca z kientami i ich otoczeniem biznesowym w celu zmaksymalizowania skuteczności naszego programu odpowiedzialności społecznej.

Roznorodnosc i otwartosc Srodowisko pracy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszego podejścia CSR, napisz do nas [email protected].

Różnorodność i otwartość

"Program stypendialny Bird & Bird był jednym z najlepszych doświadczeń w moim życiu zawodowym. Wsparcie finansowe, które otrzymałem, przyczyniło się do zdobycia przeze mnie uprawnień zawodowych i w dużym stopniu pomogło mi w odniesieniu sukcesu. Także dlatego, że nie musiałem dzielić swojego czasu na naukę i pracę na pół etatu."

Dowiedz się więcej

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie

Zawsze gdy to możliwe, wspieramy ważne inicjatywy dla dzieci i młodzieży, akcje na rzecz zwiększania świadomości prawnej oraz kampanie wspierające lokalne społeczności.

 

 


Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email