Jako jedna z pierwszych kancelarii na świecie zorganizowaliśmy swoją strukturę według kluczowych sektorów rynku. Naszym celem było zapewnienie klientom kompleksowego wsparcia w ramach branż, w których działają.

Klienci

Dzięki zbudowaniu struktury firmy wokół biznesowych potrzeb naszych klientów możemy zagwarantować Państwu wsparcie międzynarodowego zespołu prawników specjalizujących się w kluczowych dla Państwa obszarach prawa oraz dostęp do ekspertów z doświadczeniem w pracy w Państwa branżach.

Jednym z gwarantów skuteczności działań w ramach naszej organizacji jest Komisja Wykonawcza (Executive Committee). Jej celem jest wspieranie Zarządu i koordynowanie działań podejmowanych przez wszystkie jednostki organizacyjne firmy.