Our Story

Wraz z rozwojem technologii pozwalającej na coraz szybszą wymianę informacji oraz masowe upowszechnianie nowych pomysłów pojawiła się konieczność ochrony innowacyjnych idei, rozwiązań i wynalazków. Właśnie ta potrzeba oraz zainteresowanie nowymi technologiami nieustannie inspirowały nas do ciągłego rozszerzania zasięgu działań kancelarii.

Podążaliśmy za biznesem naszych klientów oraz wychodziliśmy mu naprzeciw. Dziś, po ponad 160 latach, Bird & Bird jest światowym liderem w obszarze prawa nowych technologii i ochrony własności intelektualnej. Dysponujemy 29 biurami w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Obsługujemy klientów posiadających siedziby w 118 krajach na całym świecie.

Zobacz, jak to się zaczęło. 

Historia firmy – od lat 30. XVIII wieku do roku 1900

Od początku wspieraliśmy innowacyjność

Początki firmy Bird & Bird sięgają lat 30. XVIII wieku, kiedy to William Frederick Wratislaw Bird przybył do Londynu, aby zdobyć swoje pierwsze uprawnienia prawnicze.

Po krótkim okresie współpracy z Williamem Fisherem, a następnie z James'em Moore, młody William Bird zaczął wspinać się coraz wyżej w hierarchii kancelarii Bird & Moore, znajdującej się w kompleksie Gray’s Inn, będącym w owym czasie centrum prawniczego świata ówczesnej Anglii. Był to czas, gdy angielski system prawny wchodził w etap głębokich reform.

William czuł się znakomicie w środowisku pełnym ciągłych wyzwań, pracując w firmie, która pomagała przedsiębiorcom pragnącym skorzystać z szybkiego rozwoju przemysłowego kraju. Kancelaria rozwijała się w szybkim tempie i w roku 1875 zyskała nowego pracownika w osobie jego syna – Williama Barrotta Montforda Birda. Ojciec i syn pracowali razem przez kolejne dziewięć lat, aż do roku 1884, kiedy to starszy z Williamów odszedł na emeryturę, u steru pozostawiając syna.  

Młodszy William Bird był budzącym respekt przywódcą, któremu udało się zbudować potężną bazę klientów w dwóch najistotniejszych sektorach ówczesnej gospodarki – wydobyciu węgla i produkcji żelaza. W 1891 dołączył do niego Edmund Strode.

Zgodnie ze specjalizacją w innowacyjnych gałęziach przemysłu, w roku 1898 kancelaria zajęła się pierwszą sprawą o prawa do znaku towarowego, podejmując się ochrony produktu znanego jako papier fotograficzny „Silo”, na zlecenie Eastman Photographic Materials Company. Był to znak, że firma będzie koncentrować się na ochronie własności intelektualnej i nowych pomysłach swoich klientów.

Upodobanie do walki na rzecz interesów klienta pozytywnie wpłynęło na wizerunek firmy, a z Williama Birda uczyniło jednego z najpopularniejszych prawników ówczesnego Londynu. Był on ceniony szczególnie z powodu swojej przedsiębiorczości i doskonałych kompetencji prawniczych. Zasiadał w zarządach Williams Deacons Bank, obecnie oddziału Bank of Scotland, a także licznych przedsiębiorstw branży wytwórstwa żelaza i stali, która ucieleśniała wspaniałość okresu późnej ery wiktoriańskiej. William piastował ponadto niezwykle prestiżowe stanowisko High Sheriff of Sussex, był także posłem z okręgu Chichester. Oprócz zasług na polu nowych technologii oraz założenia jednej z pierwszych fabryk żarówek elektrycznych – firmy, której marka jest dziś obecna w każdym domu, i która nadal pozostaje Klientem kancelarii, William otrzymał tytuł szlachecki za finansowanie stypendiów młodym naukowcom.

Powstanie Bird & Bird – lata 1900-1950

Prawnicy w służbie innowacji

Na przełomie XIX i XX wieku kancelaria Bird Moore & Strode miała już ugruntowaną pozycję lidera wśród firm prawniczych ówczesnego Londynu. W roku 1901 do grona wspólników wszedł drugi z kuzynów Williama Birda – Ernest Edward Bird. Podobnie jak William Ernest miał w przyszłości zostać jednym z najbardziej cenionych prawników w Londynie. Cztery lata po tym, jak został przyjęty w poczet prawników Bird Moore & Strode, ten ostatni opuścił spółkę, a kancelaria zmieniła nazwę na Bird & Bird.

Firma kontynuowała zainteresowanie ochroną owoców pracy wynalazców – już w 1909 roku zajęła się swoją pierwszą w historii sprawą o prawa patentowe w imieniu ‘Z’ Electric Manufacturing Co Ltd. Proces toczył się przeciwko Marples, Leach & Co Ltd i dotyczył włókien zastosowanych w żarówkach elektrycznych.

W tym samym roku wspólnikiem Bird & Bird został John Venning, który wiele lat później założył jedną z najlepszych kancelarii patentowych w Londynie. Jednym z jego najważniejszych klientów był duński wytwórca sprzętu elektrycznego – Philips. Do roku 1930 Venning stał się dla tej firmy tak ważną postacią, że powołano go na stanowisko jednego z trzech zarządców Philips’ English Trust, funduszu pracującego na rzecz ochrony interesów firmy Philips w czasie wojny.

Asystentem Venniga był Arthur Hodges, uchodzący za jednego z najbardziej utalentowanych asystentów prawniczych w Londynie. Nie posiadał kwalifikacji – miał za to niesamowite zdolności w zakresie nauk technicznych, technologii i języków obcych. Hodges jak mało kto rozumiał klientów Bird & Bird. To właśnie dzięki niemu kancelaria zyskała opinię firmy, która nie komplikuje spraw. Hodges zwykł mawiać: „Pisałem obrazowo, prostym językiem, używałem krótkich słów i zdań tak, aby mnie dobrze zrozumiano. Kiedyś usłyszałem, że moje pisma nie były sformułowane w zawiłym i niezrozumiałym prawniczym żargonie, ale w zwięzłym Hodgesańskim”.

W roku 1941 intensywne naloty bombowe zmusiły firmę do opuszczenia siedziby w Gray’s Inn. Na szczęście jednak wojna nie przerwała dynamicznego rozwoju kancelarii i ta wciąż umacniała swoją reputację. W 1943 roku Ernest Edward Bird objął funkcję przewodniczącego prestiżowego The London Law Society. Podobnie też jak jego poprzednik William – został pasowany na rycerza.

Ernest Edward Bird zmarł pod koniec wojny. Sześć lat później odszedł również William. Pozostawił firmę bez nazwiska Bird po raz pierwszy w jej 120-letniej historii.

Kontynuacja dziedzictwa – lata 1950-1990

Prawnicy u wschodu ery komputerów

Sir William Bird, nie mając żadnych spadkobierców, zostawił swój znaczny majątek i udziały w firmie pozostałym wspólnikom.

W roku 1954 fuzja z Richard Furber & Son Windsor & Brown zaowocowała kolejnym cennym wspólnikiem – Alanem Woodsem. Woods, przyszły wspólnik zarządzający Bird & Bird, działał głównie w obszarze rodzącego się wtedy przemysłu komputerowego. W roku 1973 został współzałożycielem i pierwszym regularnym członkiem stowarzyszenia Society for Computers and Law.

Przyjęty wówczas przez Bird & Bird kierunek działalności ponownie usytuował firmę na czele rewolucji, która zmieniła kształt wielu sektorów gospodarki. Zdobycie pozycji wiodącej kancelarii wyspecjalizowanej w obsłudze rozwijającego się dynamicznie sektora komputerowego oraz specjalizacja w prawie nowych technologii zaowocowały pozyskaniem przez Bird & Bird w roku 1984 pierwszego klienta z sektora telekomunikacyjnego.

Pięć lat później kancelaria otrzymała zlecenie przeprowadzenia pierwszego Przeglądu Sądowniczego (Judicial Review) OFTEL, brytyjskiego organu nadzorczego branży telekomunikacyjnej. Ugruntowało to reputację firmy Bird & Bird jako nadającej kierunek nowym rozwiązaniom prawnym.

To właśnie wypracowana przez lata reputacja, w połączeniu z głęboką wiedzą na temat kluczowych sektorów gospodarki, w tym związanych z rozwijającą się wówczas branżą IT, stanowiły fundament pod dalszy rozwój Bird & Bird.

Kurs na Klienta – lata 1990-2000

Strategia oparta na sektorach rynku

W roku 1990 każdy prawnik w kancelarii miał już do dyspozycji komputer osobisty. Czyniło to z Bird & Bird jedną z pierwszych firm, które wykorzystały rosnący potencjał nowych technologii w biznesie.

Trzy lata później na dyrektora generalnego Bird & Bird mianowany został David Kerr, który rozpoczął prace nad nową strategią. Był jednym z najbardziej doświadczonych prawników specjalizujących się w branży telekomunikacyjnej w Wielkiej Brytanii. Firma zawdzięczała mu m.in. doskonałe relacje z British Telecom. 

David kontynuował tradycję specjalizacji na polu innowacyjnych technologii. W roku 1995 Bird & Bird, jako jedna z pierwszych kancelarii prawnych w Wielkiej Brytanii, uruchomiła własną stronę internetową www.twobirds.com. Firma zaczęła także otwierać się na rynki zagraniczne – powstały oddziały w Brukseli i Hong Kongu.

Oprócz uważnego śledzenia rozwoju technologicznego oraz kontynuowania międzynarodowej ekspansji, David poszedł w kierunku wspierania klientów dysponujących znacznymi dobrami niematerialnymi, które wymagały ochrony prawnej. Krótko mówiąc, postawił na ochronę własności intelektualnej.

Zainteresowanie sektorem nowych technologii przyciągało do firmy coraz więcej najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw świata, które w związku ze swoim dynamicznym rozwojem na globalnych rynkach potrzebowały najwyższej jakości doradztwa prawnego. Wpłynęło to znacząco na dalszy dynamiczny rozwój Bird & Bird.


Rozwój międzynarodowy – od roku 2000 do dziś

Błyskawiczna ekspansja międzynarodowa  

U progu nowego tysiąclecia kluczowymi klientami Bird & Bird były jedne z największych firm z sektora technologicznego, które kancelaria wspierała w ich globalnej ekspansji. Prawdziwym wyzwaniem dla Davida Kerra i jego zespołu było wówczas rozwinięcie międzynarodowych kompetencji kancelarii, z wykorzystaniem jej bogatego dziedzictwa i bez dokonania uszczerbku na wartościach, które dotychczas odróżniały ją od konkurencji. 

Zastosowane wówczas podejście polegało na pozyskiwaniu znakomitych specjalistów oraz niewielkich zespołów, nie zaś na fuzji z innymi kancelariami prawnymi. Firma zachowała swoją strukturę, a dzięki wspólnej puli zysków wzrastała motywacja wspólników do efektywnej pracy na rzecz klientów w skali międzynarodowej. Podejście to z czasem okazało się niezwykle skuteczne.

W roku 2000 firma otworzyła oddziały we Francji i Szwecji. Rok później otwarto biuro w Holandii, a w kolejnym roku powstał pierwszy oddział w Niemczech. Ekspansja trwała nadal – w roku 2003 otwarto pierwszy oddział we Włoszech oraz kolejny na terenie Niemiec.

Oznaką szybkiego rozwoju firmy był fakt, że w roku 2004 liczba wspólników po raz pierwszy przekroczyła 100. Otwarto też nowy oddział kancelarii w Pekinie, a w roku następnym – w Madrycie, Rzymie i Frankfurcie. W roku 2006 kolejne biuro zaczęło obsługiwać klientów w Lyonie.

W roku 2008, na fali ekspansji kancelaria wzbogaciła się o nowe oddziały w Czechach i na Węgrzech, trzecie biuro w Szanghaju i nowy oddział w Helsinkach. W tym samym roku powstał również polski oddział w Warszawie.  Ponadto rok ten przyniósł dalszy wzrost firmy w Londynie, czego znakiem była fuzja z Lane & Partners.

Sukces przyjętej strategii został uznany w 2008 roku przez "The Lawyer". Magazyn ogłosił Bird & Bird Międzynarodową Kancelarią Roku. Rok później firma zawiązała Globalne Stowarzyszenie z jedną z największych kancelarii prawnych w Singapurze, znaną obecnie jako ATMD Bird & Bird. Dwa lata później w Hamburgu otwarto czwarty już oddział na terenie Niemiec oraz kolejny w Abu Dhabi.

Firma dziś

Odnosząca sukcesy międzynarodowa praktyka prawnicza z bogatą historią w tle

Na przestrzeni 160 lat swojej historii firma Bird & Bird przeszła wiele zmian. Niezmienne pozostało jedno: wierność kulturze i tożsamości firmy od samego początku jej istnienia.

Jesteśmy dumni, że od wielu dekad świadczymy wysokiej jakości innowacyjne usługi doradcze, wykazując się kreatywnym i pełnym pasji podejściem do swojej pracy. Cieszymy się też, że nasi prawnicy nie boją się zabierać odważnego głosu w istotnych debatach publicznych i dzielą się z rynkiem swoją wiedzą i doświadczeniem.

Obecnie zajmujemy się 20 różnymi obszarami prawa i specjalizujemy w ponad 20 branżach. Dzięki 30 biurom w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie, licznym firmom partnerskim na całym świecie oraz ponad 1350 prawników zapewniamy klientom wsparcie wszędzie tam, gdzie prowadzą swój biznes.

Nasi klienci pochodzą ze 120 państw całego świata, a 79 proc. z nich współpracuje z więcej niż jednym oddziałem krajowym – to dowód na to, że potrafimy współpracować skutecznie bez względu na miejsce.

Wsparcie, jakiego udzielamy pracownikom i możliwości rozwoju, jakie im stwarzamy, owocuje długim okresem zatrudnienia w naszej firmie.

Bogata wiedza, międzynarodowy zasięg działania i wytrwałość w dążeniu do doskonałości to cechy, które przechodzą z pokolenia na pokolenie. Wierzymy, że przyszła historia Bird & Bird pisana będzie przez prawników wyznających te same wartości, którym my jesteśmy wierni od lat.

Czytaj więcej

Nagrody