Marian Giersz

Associate


Marian Giersz specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym oraz postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych z udziałem Prezesa UKE.


Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird. 

Doradzał przedsiębiorcom telekomunikacyjnym we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych w działalności telekomunikacyjnej oraz w kwestiach regulacyjnych takich, jak segmentacja geograficzna hurtowego rynku dostępu szerokopasmowego w Polsce 5/2007 czy restrukturyzacja operatora SMP w celu optymalizacji pozyskiwania środków unijnych na rozbudowę sieci telekomunikacyjnych. Reprezentował klientów w postępowaniach o unieważnienie przetargów na częstotliwości, postępowaniach rezerwacyjnych i wydawania pozwoleń radiowych, jak również w sprawie międzynarodowej koordynacji częstotliwości radiowych zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym (RR) i udziałem ITU. 

Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywał doświadczenie zawodowe w kancelariach polskich i międzynarodowych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Pracuje w języku polskim i angielskim. 


OR