Agnieszka Sagan-Jeżowska

Associate

Agnieszka Sagan-Jeżowska specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie ochrony danych osobowych.

Associate w zespole ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird. 

Doradza klientom od 2007 r. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów prywatnych i państwowych w zakresie ochrony danych osobowych. Przed dołączeniem do zespołu Bird & Bird, zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w wydziale Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych oraz dokonywała wdrożeń ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w spółkach z branży medycznej, ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej, wydawniczej i produkcyjnej.

Pełniła funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, tworzyła procedury obowiązujące w spółkach w zakresie ochrony danych osobowych, prowadziła sprawdzenia planowe, doraźne i na żądanie GIODO. Sprawowała nadzór nad bezpieczeństwem informacji w spółkach oraz opiniowała w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Opiniuje umowy w zakresie ochrony danych osobowych: umowy powierzenia, standardowe klauzule umowne, umowy, z którymi wiąże się udostępnianie danych osobowych oraz pod względem tajemnicy przedsiębiorstwa. Opiniuje kampanie marketingowe prowadzone we współpracy z innymi podmiotami, dostosowuje regulaminy usług do wymogów z zakresu ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
Wielokrotnie przygotowywała i prowadziła szkolenia poświęcone prawu ochrony danych osobowych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie kontynuuje edukację na studiach doktoranckich na WPiA UW. Agnieszka jest radcą prawnym wpisanym na listę w OIRP w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.
 


OR