Eurooppalainen patenttilainsäädäntö uudistuu

Eurooppalainen patenttilainsäädäntö uudistuu. Kyseessä on eurooppalaisen patenttilainsäädännön suurin uudistus viimeisen 40 vuoden aikana. Yrityksen on syytä varautua uudistukseen jo tänä vuonna 2016.

Nykyisten eurooppapatenttien ja kansallisten patenttien rinnalle on tulossa uusi yhtenäispatentti (Unitary Patent), ja uusi tuomioistuinmekanismi, yhdistetty patenttituomioistuin UPC (Unified Patent Court), tulee ratkaisemaan patenttiriitoja. Yhdistetyn patenttituomioistuimen perustaminen on edennyt loppuvaiheeseen, ja sitä koskeva UPC-sopimus on tehty 25 sopimusjäsenvaltion kesken.

Uusi yhtenäispatentti mahdollistaa keksinnön patentoinnin yhdellä hakemuksella mahdollisesti jopa 25 EU-jäsenmaassa. Yhdistetyn patenttituomioistuimen yhtenäispatentteja koskevien ratkaisujen oikeusvaikutus puolestaan ulottuu kaikkiin niihin jäsenmaihin, jotka ovat ratifioineet UPC-sopimuksen kyseisen patentin rekisteröintihetkellä. Myös Suomi on mukana uudessa järjestelmässä. Suomi ratifioi UPC-sopimuksen tammikuussa 2016 yhdeksäntenä jäsenvaltiona. Järjestelmän on ennakoitu astuvan voimaan vuonna 2017.

Uudistuksen myötä Euroopan laajuisen patenttisuojan saaminen helpottuu. Yhdistetyllä patenttituomioistuimella tulee olemaan yksinomainen toimivalta yhtenäispatentteja ja perinteisiä eurooppapatentteja koskevissa yksityisoikeudellisissa asioissa. Käsiteltäviin asioihin kuuluvat esimerkiksi patentin mitättömäksi julistamista koskevat kanteet sekä erilaiset väliaikaiset toimenpiteet, kuten turvaamistoimet eli tuomioistuimen myöntämät pikakiellot. Immateriaalioikeuksia hyödyntävän yrityksen tulisikin varautua uudistuksiin jo nyt ja varmistaa se, että yrityksen patenttisuojaus- ja oikeudenkäyntistrategia vastaavat uutta eurooppalaista toimintaympäristöä.

Myös Suomeen perustetaan tuomioistuimen jaosto käsittelemään patenttiriitoja. Bird & Birdillä on asiantuntijoita kaikissa maissa, joihin yhdistetyn patenttituomioistuimen jaostot tullaan perustamaan. Meillä on myös valmius hoitaa patenttioikeudenkäyntejä kaikilla yhdistetyn patenttituomioistuimen virallisilla kielillä ja pystymme ottamaan huomioon eri tuomioistuinjaostojen kansalliset erityispiirteet.

Lisätietoja uudistuksesta antaa osakas, asianajaja Ella Mikkola. Mikkola vetää Helsingin toimiston immateriaalioikeusryhmää. Hän on perehtynyt uudistukseen jo useiden vuosien ajan. Patenttioikeudenkäyntien lisäksi Mikkola tuntee hyvin myös uudistuksen kannalta keskeisen tuomioistuimen IT-järjestelmän sekä sen, miten uudistus vaikuttaa yrityksen sopimuksiin.

Voit myös seurata uutisointia ja kommenttejamme Twitterissä @twobirdsIP.

Arrow Down
Arrow Down
Arrow Down

Ajankohtaista

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä

Tulevat tapahtumat