Nopeatahtisessa digitaalisessa toimintaympäristössä vaaditaan myös tehokkaita ohjelmistoja ja palveluja. Monilla liiketoimintasektoreilla SaaS- ja pilvipalvelut ovat jo kokonaan korvanneet perinteiset ohjelmistolisenssit.

Avustamme asiakkaitamme seuraavilla osa-alueilla:

• ketterä ohjelmistokehitys
• Big Data
• pilvipalvelut
• teollinen internet/M2M
• kyberturvallisuus ja tietoturva
• mobiili- ja verkkomaksut sekä sovellusten sisäinen laskutus
• avoin lähdekoodi
• ohjelmistolisenssit ja patentit
liikesalaisuudet ja vientirajoitukset

Asiantuntijamme avustavat ohjelmistoja ja palveluja koskevissa juridisissa kysymyksissä ja haasteissa niin IT-toimittajia kuin hankkijoitakin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 

Asiakkainamme on sekä tunnettuja, monikansallisia IT-alan toimijoita ja nopeasti kasvavia ja innovatiivisia start up- sekä pk-yrityksiä. Palvelemme myös lukuisia teknologian suurkäyttäjiä kuten pankkeja, terveydenhuollon organisaatioita, julkisia laitoksia, vähittäismyyjiä, globaalisti toimivia valmistajia, kustantajia sekä puolustus- ja ilmailualan yrityksiä. Asiakkaamme arvostavat kykyämme yhdistää teknologiaosaamisemme ja asiakkaidemme toimialakohtaisen lainsäädännön sekä alan taloudelliset näkökulmat.

Referenssit