Etsit

14

 1. 16 February 2021
  Muistettavaa henkilöveroilmoituksissa 2020
  www.twobirds.com/fi/news/articles/2021/finland/muistettavaa-henkiloveroilmoituksissa

  COVID-19-pandemia teki vuodesta 2020 poikkeuksellisen monella tapaa. Paljon mediatilaa saivat muun muassa etätöihin ja -opetukseen siirtyminen, ravintoloiden ja muiden viihdepalveluiden sulkeutuminen asiakkailta sekä ...

 2. 16 February 2021
  Yrityskauppoihin liittyviä verotuksellisia ratkaisuja Korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja Keskusverolautakunnasta
  www.twobirds.com/fi/news/articles/2021/finland/yrityskauppoihin-liittyvia-verotuksellisia-ratkaisuja

  Korkein hallinto-oikeus (KHO) ja Keskusverolautakunta (KVL) ovat viime aikoina antaneet useita verotusta koskevia ratkaisuja.

 3. 29 April 2020
  Pandemian oikeudelliset ulottuvuudet IV - lähipiirin sukupolvenvaihdokset
  www.twobirds.com/fi/news/articles/2020/finland/pandemian-oikeudelliset-ulottuvuudet-iv

  Tom Vapaavuoren toimittamassa kirjoitussarjassa käsitellään pandemian oikeudellisia ulottuvuuksia erityisesti yritysjuridiikan näkökulmasta.

 4. 27 September 2021
  Pandemiavuosien vaikutus pääomarahastojen sopimuskäytäntöihin
  www.twobirds.com/fi/news/articles/2021/finland/paaomarahoitus-ja-covid-19

  Pandemia on muuttanut monia asioita, mutta liikejuridiikkaa harjoittavien asianajotoimistojen näkökulmasta se on erityisesti vauhdittanut tiettyjä jo muutenkin voimistumassa olleita trendejä. Nämä trendit eivät ole ...

 5. 08 October 2021
  Ruotsin F-skatt -veron uudistusten vaikutus suomalaisiin yhtiöihin
  www.twobirds.com/fi/news/articles/2021/finland/ruotsin-f-skatt--veron-uudistusten-vaikutus

  Ruotsi on vuoden 2021 alusta uudistanut F-skatt -veroa koskevaa säännöstöään. Uudistuksella voi olla olennaisia vaikutuksia myös Ruotsissa toimivien suomalaisyritysten toimintaan.

 6. 08 October 2021
  Verohallinnolta uusi kannanotto koskien tiettyjen työnantajan maksamien kustannusten verokohtelua kansainvälisissä työskentelytilanteissa
  www.twobirds.com/fi/news/articles/2021/finland/verohallinnolta-kannanotto-tiettyjen-tyonantajan-maksamien-kustannusten-verokohtelu

  Kansainvälisissä työskentelytilanteissa työnantajat kompensoivat usein työntekijöidensä ulkomaantyöskentelystä johtuvia erilaisia kustannuksia, joita ei syntyisi tilanteessa, jossa työntekijä jatkaisi työskentelyä ...

 7. 07 October 2021
  Taloudellisen työnantajan käsite tulossa Suomeen
  www.twobirds.com/fi/news/articles/2021/finland/taloudellisen-tyonantajan-kasite-suomeen

  Hallitus antoi heinäkuun 2021 alussa esityksen lakimuutoksista, joilla on tarkoitus implementoida taloudellisen työnantajan käsite osaksi Suomen verolainsäädäntöä vuoden 2022 alusta. Ehdotuksilla on tarkoitus laajentaa ...

 8. 17 June 2021
  Rajat ylittävä sulautuminen ja sulautumisvastike, (USA - FIN)
  www.twobirds.com/fi/news/articles/2021/finland/rajat-ylittava-sulautuminen-ja-sulautumisvastike

  Korkein hallinto-oikeus (”KHO”) antoi maaliskuun lopussa kaksi merkittävää ja verovelvollismyönteistä ratkaisua (KHO 2021:35 ja KHO 2021:36), joissa se arvioi rajat ylittävän sulautumisen veroneutraalisuuden ...

 9. 17 June 2021
  Veron kiertäminen osakevaihdossa (KHO 2021:65)
  www.twobirds.com/fi/news/articles/2021/finland/veron-kiertaminen-osakevaihdossa

  Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa veronkiertämiseen osakevaihtotilanteessa. Tapauksessa rakennusliiketoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiö A Oy:n oli tarkoitus toteuttaa elinkeinotulon verottamisesta annetun ...

Näytä englanninkieliset hakutulokset