Yrityssalaisuudet

Info

Yrityssalaisuudet ovat yrityksille arvokasta pääomaa, jonka salassa pitäminen merkitsee yhtiöille kilpailuetua. Bird & Birdin kansainvälinen Yrityssalaisuus-ryhmä työskentelee tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa suojatakseen yritysten luottamuksellista tietoa niin ennaltaehkäisevästi kuin hoitaen näihin liittyviä erimielisyyksiä.

Yhtenä maailman johtavista teknologiaan keskittyneistä asianajotoimistoista autamme asiakkaitamme suojelemaan liiketoimintaan liittyviä tietoja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lähestymistapamme yrityssalaisuuskysymysten ratkaisemiseen on ainutlaatuinen, sillä yhdistämme monien oikeudenalojen erityisosaamisemme tilanteen vaatimalla tavalla.

Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa tunnistaaksemme arvokkaan, suojattavan tiedon ja suunnittelemme tarkoituksenmukaisen sisäisen ohjeistuksen, asiakirjat ja koulutuksen asiakkaan tarpeiden mukaan. Ongelmatilanteissa toimimme tehokkaasti torjumalla ja kontrolloimalla mahdollisia vahinkoja.

Suomen toimistossa asiantuntijaryhmää johtaa asianajaja, osakas Tom Vapaavuori, joka vetää Suomen riidanratkaisuryhmää ja on yrityssalaisuuskysymysten johtavia asiantuntijoita Suomessa ja kansainvälisesti. Hän on julkaissut alan perusteoksena pidettävän kirjan Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset (Talentum 2005, 2016), joka on systemaattinen kokonaisesitys useiden lakien sääntelemästä vaikeasti hallittavasta kokonaisuudesta. Vuonna 2016 ilmestyneessä, merkittävästi uudistetussa painoksessa huomioidaan yrityssalaisuuksia koskeva uusi oikeuskäytäntö ja yritysten muuttunut toimintaympäristö sekä tarkastellaan uutta liikesalaisuusdirektiiviä. Vapaavuori on ryhmänsä kanssa konsultoinut lukuisia suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä yrityssalaisuuskysymyksissä ja hoitanut näihin liittyviä oikeusprosesseja tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä sekä toiminut riidoissa välimiehenä.

Ryhmän vetäjinä toimivat: Tom Vapaavuori (Suomi) ja Warren Wayne ja Robert Williams.