Kansainvälinen kiinteistötransaktioihin ja rakennusoikeuteen perehtynyt ryhmämme avustaa laaja-alaisesti kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja yhteisöjä, kuten rakennuttajia, sijoitusrahastoja, pankkeja ja julkisyhteisöjä. 

Avustamme asiakkaitamme säännöllisesti rajat ylittävissä järjestelyissä hyödyntäen sekä paikallista asiantuntemustamme että saumatonta, rajat ylittävää yhteistyötä tiimimme jäsenten välillä.

Useissa toimeksiannoissamme yhdistyy osaamisemme monilta oikeudenaloilta, joskin kaikilla ryhmän lakimiehillä on erityistä asiantuntemusta kiinteistöihin liittyen. Monimutkaiset kiinteistötransaktioihin ja rahoitukseen liittyvät rakenteet vaativat tiivistä yhteistyötä pankki- ja rahoitusalan lakimiehiämme sekä yhtiöoikeuden osaamista, kun taas toisissa järjestelyissä osaaminen rakennusoikeuden, riitojen ratkaisun ja julkisten hankintojen osalta on olennaista.

Tiimityöskentely onkin yksi toimintamme tärkeimmistä lähtökohdista. Tavoitteenamme on saumaton työskentely ja kommunikaatio sekä asiantuntijoidemme että asiakkaiden välillä, myös toimivat yhteistyösuhteet alan muihin toimijoihin.

Olemme saaneet tunnustusta juridisesta osaamisestamme. Meille ammattitaitoa on myös ymmärtää asiakkaan tavoitteet ja tarpeet tämän liiketoiminnan näkökulmasta, ja tarjota aina selkeitä ratkaisuja, jotka parhaiten tukevat näitä tavoitteita.

Kiinteistöryhmämme palvelut:

  • kiinteistösijoittaminen
  • kiinteistörahoitus
  • kiinteistörahastot
  • kiinteistöverotus
  • riitojen ratkaisu
  • insolvenssioikeus
  • urakkasopimukset ja –riidat
  • ympäristöoikeus ja –suunnittelu.

Uutiset ja tapahtumat